LuatVietnam

Có HĐLĐ phải chuyển sang mua BHYT bắt buộc

Cập nhật 5/5/2022 | Đăng tải: LVN.5446

hoi Không nêu tên
Tôi là sinh viên mới tốt nghiệp, thẻ BHYT của tôi hết hạn ngày 31.12.2021. Trong thời gian chờ việc, tôi tự đóng BHYT trong 1 năm theo diện gia đình. Nếu sau này công ty ký hợp đồng chính thức và đóng bảo hiểm cho tôi thì BHYT của tôi tự đóng có bị hủy không? Tôi có được đóng hai loại bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện cùng lúc không?
Trường hợp thẻ của tôi thì phải đóng tiền trước 31.3.2022 thì mới tính là liên tục 5 năm đúng không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

* Về vấn đề tham gia BHYT 05 năm liên tục

Theo Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 146 năm 2018 của Chính phủ quy định: “….Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước. Người tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục là người có thời gian tham gia BHYT gián đoạn không quá 03 tháng”.

Theo nội dung câu hỏi thì thẻ BHYT theo đối tượng sinh viên của bạn có giá trị đến hết tháng 12.2021, để tránh trường hợp bị gián đoạn BHYT đình bạn chỉ cần tới đại lý thu BHXH, BHYT UBND xã phường nơi cư trú hoặc bưu điện, thông báo số BHXH (cung cấp mã thẻ BHYT cũ), nộp tiền tham gia BHYT hộ gia đình.

* Về vấn đề vừa tham gia BHYT hộ gia đình vừa tham gia BHXH bắt buộc.

Căn cứ Khoản 7 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Đối chiếu quy định trên, khi bạn đi làm tại công ty sẽ tham gia BHYT theo nhóm 1 (do người lao động và người sử dụng lao động đóng) và thẻ BHYT theo nhóm 5 (nhóm hộ gia đình) được cấp trước đó sẽ được báo giảm và cơ quan BHXH sẽ hoàn trả tiền đóng BHYT cho bạn.

Đề nghị bạn liên hệ với cơ quan BHXH nơi bạn tham gia BHYT theo hộ gia đình để được giải quyết hoàn trả theo quy định.

Nếu có thắc mắc bạn vui lòng gọi đến tổng đài 19009068 để được hỗ trợ, tư vấn trực tiếp.

Xem thêm

Bảo hiểm y tế

otvet Thẻ BHYT hộ gia đình có được sử dụng ngay từ ngày đóng?
otvet Nhập viện ở tỉnh khác có được BHYT thanh toán lại viện phí?
otvet Từ 1/3/2022, có thể xin cấp lại thẻ BHYT qua mạng
otvet Sinh con đúng tuyến có được hưởng BHYT 100%?
otvet Mức hưởng BHYT của trẻ dưới 6 tuổi tính như thế nào?
otvet Có được đóng BHYT một lần cho đủ 5 năm để hưởng quyền lợi cao hơn
otvet Các trường hợp được đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện tuyến trung ương
otvet Các trường hợp được ưu tiên KCB BHYT
otvet Thủ tục miễn trả phần viện phí vượt 6 tháng lương cơ sở do tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục
otvet Nghỉ bệnh từ 14 ngày trở lên trong tháng được miễn đóng BHYT
otvet Cần sớm gia hạn thẻ BHYT sau khi nghỉ việc để không mất quyền lợi
otvet Thủ tục xin nhận lại viện phí tự trả do quên thẻ BHYT
otvet Nhổ răng có được hưởng BHYT?
otvet Có thể đóng BHYT hộ gia đình trong thời gian nghỉ không lương
otvet Bệnh viện có được thu viện phí cao hơn mức giá của BHYT?
otvet Gia hạn trễ có bị gián đoạn giá trị sử dụng thẻ BHYT?
otvet Sinh con không đúng tuyến có được hưởng BHYT?
otvet Không hạn chế số lần KCB BHYT trong ngày hay trong tháng
otvet Gia hạn thẻ BHYT trễ không quá 3 tháng vẫn được tính là tham gia liên tục
otvet Không phải nộp phí khi đăng ký thay đổi nơi KCB BHYT