LuatVietnam

Có nhiều sổ BHXH, cần làm thủ tục gộp thay vì hủy sổ

Cập nhật 6/5/2022 | Đăng tải: LVN.5451

hoi Bạn đọc
Năm 2018, tôi làm việc ở 1 công ty khoảng 5 - 6 tháng sau đó nghỉ việc, họ có làm sổ BHXH cho tôi nhưng sai thông tin cá nhân. Hiện tại, tôi đã chuyển công ty khác và chưa chốt được sổ BHXH ở công ty cũ.
Vậy tôi muốn hỏi hiện tại tôi muốn hủy sổ BHXH cũ có được không? Có ảnh hưởng gì đến việc tôi chốt sổ mới ở công ty hiện tại tôi đang làm không? Thủ tục để hủy sổ BHXH cũ như thế nào?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Qua kiểm tra, rà soát dữ liệu mã số 2020899*** cho kết quả Vũ Duy Tùng, sinh ngày 23.06.1995, số CMND 08xxx9157, tham gia đóng BHXH 04 tháng 04,05,06,07.2018 tại Công ty TNHH đầu tư thương mại và xây dựng Đức Trung. Cơ quan BHXH TP. Bắc Ninh đã cấp tờ bìa sổ, chốt dữ liệu quá trình đóng. Đề nghị bạn liên hệ BHXH TP. Bắc Ninh làm thủ tục in dữ liệu chốt sổ BHXH đảm bảo quyền lợi của bạn.

Qua kiểm tra dữ liệu mã số 202052*** cho kết quả Vũ Duy Tùng, sinh ngày 23.04.1995, số CMND 08xxx9157, tham gia đóng BHXH từ tháng 01.2020 đến nay tại Công ty TNHH HANA MICRON VIETNAM.

Theo kết quả tra cứu thì hiện tại bạn đã được cấp 02 sổ BHXH nên bạn phải làm thủ tục gộp sổ BHXH theo quy định tại Điều 27, Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26.6.2020 của BHXH Việt Nam quy định thực hiện gộp sổ BHXH, Thành phần hồ sơ gộp sổ gồm:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu có);

Theo Điểm C, khoản 1, Điều 31 Công văn số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam quy định:

- Các trường hợp cấp lại, gộp sổ, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH: kê khai hồ sơ theo quy định tại Điều 27 và nộp hồ sơ như sau:

- Người đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH.

-  Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH: Nộp cho cơ quan BHXH trên toàn quốc.

Theo Khoản 2, Điều 46.96, văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26.6.2020 của BHXH Việt Nam quy định:

Trường hợp một người có từ 2 sổ BHXH trở lên đề nghị gộp sổ BHXH, cán bộ Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ thực hiện kiểm tra, đối chiếu nội dung đã ghi trên các sổ BHXH và cơ sở dữ liệu; lập Danh sách đề nghị gộp sổ BHXH (Mẫu C18-TS) chuyển cán bộ Phòng/Tổ quản lý thu thực hiện:

+ Trường hợp thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH không trùng nhau:

Thực hiện gộp quá trình đóng BHXH của các sổ BHXH trên cơ sở dữ liệu; hủy mã số sổ BHXH đã gộp.

+ Trường hợp thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH trùng nhau: Lập Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS) để hoàn trả cho người lao động theo quy định tại Tiết b Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 43.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, đề nghị bạn liên hệ đơn vị hiện đang làm việc làm thủ tục gộp sổ theo hướng dẫn trên. Nếu có thắc mắc bạn vui lòng gọi đến tổng đài 19009068 để được hỗ trợ, tư vấn trực tiếp.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo
otvet Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu
otvet Mức lương hưu phụ thuộc vào cả thời gian đóng và mức đóng BHXH
otvet Được làm tròn tháng lẻ khi tính BHXH một lần
otvet Thủ tục hưởng lương hưu (mới nhất)
otvet Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện
otvet Thủ tục điều chỉnh giới tính trên sổ BHXH
otvet Cách tính tỷ lệ hưu trí đối với lao động nam
otvet Cách thức đóng gộp BHXH tự nguyện để nhanh hưởng lương hưu
otvet Nân cập nhật số CCCD với cơ quan BHXH khi được cấp mới
otvet Cách xác định mức đóng BHXH để hưởng hưu cho người vừa có thâm niên làm nhà nước và tư nhân
otvet Cá nhân kinh doanh không bắt buộc đóng BHXH
otvet Vợ sinh con, chồng được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở
otvet Lao động tự do chỉ có thể đóng BHXH theo diện tự nguyện
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH khi có thâm niên làm việc cho công ty nhà nước và tư nhân
otvet Được đóng BHXH một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Thủ tục đăng ký thay đổi nơi nhận lương hưu
otvet BHXH Việt Nam sẽ có giải pháp khắc phục lỗi của ứng dụng VssID
otvet Đóng BHXH nhiều hơn 20 năm sẽ phải chờ lương hưu, không được rút BHXH một lần