LuatVietnam

Có phải nộp thuế TTĐB tại nơi đặt nhà máy sản xuất?

Cập nhật 21/2/2023 | Đăng tải: LVN.5643

hoi Không nêu tên
Công ty tôi sản xuất và kinh doanh đồ uống có cồn, văn phòng công ty và phân phối bán hàng tại TP HCM. Công ty có nhà máy sản xuất tại chi nhánh ở Long An hoạt động phụ thuộc, không kê khai hạch toán thuế riêng.
Do đó từ trước giờ đến hiện tại công ty tôi vẫn đang nộp tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt và nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt ở Công ty đặt tại TP. HCM.
Hiện tôi không biết chi nhánh Long An của công ty hạch toán phụ thuộc có phải khai hay nộp thuế tiêu thụ đặc biệt không? Và trước giờ công ty tôi đã khai và nộp như vậy không phân bổ thuế cho chi nhánh Long An như vậy đúng hay sai và xử lý như thế nào nếu sai sót?

luat Cục Thuế TP. HCM:

Căn cứ Điều 45 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc Hội:

“Điều 45. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Chính phủ quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với các trường hợp sau đây:

a) Người nộp thuế có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh;

b) Người nộp thuế thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều địa bàn; người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với các loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh;

…”

Căn cứ điểm d Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

Điều 11. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Người nộp thuế thực hiện các quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 45 Luật Quản lý thuế và các quy định sau đây:

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế là cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính đối với các trường hợp sau đây:

...

d) Khai thuế tiêu thụ đặc biệt tại nơi sản xuất, gia công hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc nơi cung ứng dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán).

Trường hợp người nộp thuế trực tiếp nhập khẩu hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sau đó bán trong nước thì người nộp thuế phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi người nộp thuế có trụ sở chính.

…”

Căn cứ hướng dẫn và quy định nêu trên, theo trình bày của Công ty, về nguyên tắc Công ty thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt tại nơi sản xuất, gia công hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc nơi cung ứng dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán). Trường hợp người nộp thuế trực tiếp nhập khẩu hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sau đó bán trong nước thì người nộp thuế phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi người nộp thuế có trụ sở chính theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Xem thêm

Thuế Tiêu thụ đặc biệt

otvet Có phải nộp thuế TTĐB tại nơi đặt nhà máy sản xuất?
otvet Hồ sơ hoàn thuế TTĐB được nộp tại Cục thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp
otvet Hàng tái nhập để sửa chữa được miễn nộp thuế TTĐB
otvet Dịch vụ spa không bị tính thuế TTĐB
otvet Bán hàng có chiết khấu được khai giảm thuế TTĐB
otvet Soda chứa cồn có phải chịu thuế TTĐB?
otvet Hóa đơn ăn uống trong quán karaoke có phải tính thuế TTĐB?
otvet Hàng hóa nào phải chịu thuế TTĐB?
otvet Xác định giá tính thuế TTĐB cho hàng gia công thế nào?
otvet Hàng tái xuất có được hoàn thuế TTĐB?
otvet Chuyển nhượng thẻ hội viên sân golf không bị tính thuế TTĐB
otvet Những hàng hóa, dịch vụ nào phải chịu thuế TTĐB?
otvet Hàng NSXXK có được miễn thuế TTĐB?
otvet Nhập khẩu du thuyền phải chịu thuế TTĐB 30%
otvet Thuyền câu cá không gắn động cơ được miễn thuế TTĐB
otvet Mua ô tô để xuất khẩu được hoàn thuế TTĐB
otvet Bia rượu nhập khẩu từ nước ngoài vào Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo vẫn chịu thuế TTĐB