LuatVietnam

Có phải truy nộp số tiền thất nghiệp của tháng đầu tìm được việc?

Cập nhật 22/4/2023 | Đăng tải: LVN.5685

hoi Lê Tâm
Tháng 7/2022, tôi nghỉ việc ở công ty. Tôi làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 17/8/2022 đến 16/11/2022. Vào ngày 19/10/2022 là đợt khai báo thông tin tìm kiếm việc làm cuối cùng với trung tâm giới thiệu việc làm.
Đến ngày 24/10/2022, tôi xin được việc làm và ký HĐLĐ và công ty đã đóng BHXH cho tôi vào tháng 11/2022. Trường hợp của tôi có bị truy thu lại số tiền đã được trợ cấp của tháng cuối hay không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm thì người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó.

Do ông không cung cấp đầy đủ thông tin: mã số BHXH, số CCCD/CMND, họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại liên hệ,… nên Bảo hiểm xã hội không có cơ sở tra cứu hệ thống dữ liệu để trả lời cụ thể. Đề nghị ông liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi ông đã hưởng trợ cấp thất nghiệp để được hỗ trợ, giải đáp.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm thất nghiệp

otvet Cần gộp sổ BHXH trước khi xin hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Có phải truy nộp số tiền thất nghiệp của tháng đầu tìm được việc?
otvet Trường hợp nào được miễn thông báo việc làm khi hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Trợ cấp thất nghiệp chỉ tương đương 60% mức lương đóng bảo hiểm
otvet Các trường hợp bị cắt trợ cấp thất nghiệp
otvet Nghỉ việc để đi nghĩa vụ quân sự không được hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Hiệu trưởng có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp?
otvet Trợ cấp thất nghiệp chỉ được hưởng tối đa 12 tháng
otvet Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với giám đốc
otvet Có việc làm mới, phải thông báo mới được bảo lưu tiền bảo hiểm thất nghiệp
otvet Điều kiện hưởng hỗ trợ Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
otvet Người lao động được lựa chọn nơi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Đóng BHTN đủ 1 năm sẽ được hưởng trợ cấp 3 tháng
otvet Nghỉ hưu sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Lao động đang hưởng lương hưu vẫn được trả tiền BHTN vào lương trong thời gian dịch
otvet Phải gộp sổ BHXH trước khi hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu có nhiều sổ
otvet Nghỉ việc nhiều lần có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Sổ BHXH nếu mất phải làm thủ tục cấp lại trước khi xin hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp nếu có thời gian đóng bảo hiểm từ 12 đến 36 tháng
otvet Nghỉ việc ngay sau thời gian thai sản có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?