LuatVietnam

blue-check Cơ quan nào giải quyết tranh chấp về đơn giá thuê đất?

Công văn số 3370/TCT-CS ngày 8/8/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách tiền thuê đất (2 trang)
Posted: 24/8/2023 12:52:31 PM | Latest updated: 24/8/2023 4:45:15 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5770
LuatVietnam

Tổng cục Thuế lưu ý, theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 46/2014/NĐ-CPstatus2 , trường hợp có ý kiến khác nhau giữa doanh nghiệp và cơ quan thẩm quyền xác định đơn giá thuê đất (Cục thuế hoặc Chi cục thuế) thì quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND cấp tỉnh là quyết định cuối cùng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5770

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu