LuatVietnam

blue-check Cơ sở nộp thuế GTGT theo tỷ lệ được tính giảm thuế như thế nào?

Công văn số 33092/CTHN-TTHT ngày 13/7/2022 của Cục thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 (4 trang)
Posted: 21/7/2022 7:30:50 AM | Latest updated: 22/7/2022 8:33:40 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5499
LuatVietnam

Đối với cơ sở khai nộp thuế GTGT theo tỷ lệ trên doanh thu, nếu cung cấp các loại hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% và không thuộc các phụ lục I, II, III của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì được giảm 20% mức tỷ lệ tính thuế GTGT.

Quy định giảm thuế này được áp dụng kể từ ngày 1/2/2022 đến 31/12/2022.

Về tỷ lệ % tính thuế GTGT trên doanh thu, tham khảo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5499

Tệp đính kèm

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 23-Sep-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Dịch vụ môi giới cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Không có chính sách giảm thuế GTGT cho mặt hàng chịu thuế suất 5%
blue-check Nhập khẩu thiết bị y tế, xác định thuế GTGT theo văn bản nào? English attachment
blue-check Cung cấp thiết bị y khoa có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Nhập khẩu sản phẩm kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Dịch vụ lắp đặt hệ thống tủ điện có thể được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Máy khoan bê tông không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Về căn cứ xác định hàng nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thuế GTGT bị ấn định sau thông quan có được khấu trừ?
blue-check Sử dụng hóa đơn bán hàng mua của cơ quan thuế cũng được tính giảm 20% tỷ lệ tính thuế GTGT
blue-check Công trình bàn giao từ 1/2 - 31/12/2022 đều được giảm 2% thuế GTGT, bất kể chưa thanh toán
blue-check Lại sửa quy định về hoàn thuế dự án đầu tư và giá đất được trừ khi tính thuế GTGT English attachment
blue-check Khoản thu hộ được miễn khai nộp thuế GTGT
blue-check Việc giảm thuế GTGT đối với dây và cáp điện phải chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính
blue-check Về việc phân loại mã sản phẩm để giảm thuế GTGT đối với dây bện bằng kim loại
blue-check Văn phòng công chứng có được nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ?
blue-check Thuế suất GTGT đối với dịch vụ được xác định như thế nào?
blue-check Dịch vụ trưng bày, marketing được giảm thuế GTGT còn 8% kể từ 1/2/2022
blue-check Hàng nhập khẩu nếu nằm ngoài phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ được giảm thuế GTGT