LuatVietnam

blue-check Cơ sở thương mại không được miễn thuế BVMT ngay cả khi xuất khẩu

Công văn số 5405/BTC-CST ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính về chính sách thuế bảo vệ môi trường (2 trang)
Posted: 13/6/2022 7:59:40 AM | Latest updated: 13/6/2022 1:37:12 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Bộ Tài chính cho rằng, điểm c khoản 2 Điều 4 Luật thuế BVMT quy định các cơ sở thương mại thu mua hàng hóa để xuất khẩu vẫn phải nộp thuế BVMT là nhằm tránh hiện tượng trốn thuế.

Thay vào đó, chỉ các cơ sở sản xuất khi xuất khẩu hàng hóa (trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu) mới không phải nộp thuế BVMT.

Luật thuế BVMT hiện hành cũng chỉ quy định các đối tượng không chịu thuế BVMT (tại Điều 4), không có chính sách miễn hay giảm thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu