LuatVietnam

blue-check Cơ sở thương mại không được miễn thuế BVMT ngay cả khi xuất khẩu

Công văn số 5405/BTC-CST ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính về chính sách thuế bảo vệ môi trường (2 trang)
Posted: 13/6/2022 7:59:40 AM | Latest updated: 13/6/2022 1:37:12 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5474
LuatVietnam

Bộ Tài chính cho rằng, điểm c khoản 2 Điều 4 Luật thuế BVMT quy định các cơ sở thương mại thu mua hàng hóa để xuất khẩu vẫn phải nộp thuế BVMT là nhằm tránh hiện tượng trốn thuế.

Thay vào đó, chỉ các cơ sở sản xuất khi xuất khẩu hàng hóa (trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu) mới không phải nộp thuế BVMT.

Luật thuế BVMT hiện hành cũng chỉ quy định các đối tượng không chịu thuế BVMT (tại Điều 4), không có chính sách miễn hay giảm thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5474

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Bảo vệ môi trường

blue-check Các trường hợp hàng nhập khẩu được hoàn thuế BVMT English attachment
blue-check Cơ sở thương mại không được miễn thuế BVMT ngay cả khi xuất khẩu
blue-check Từ 1/4/2022, xăng dầu được giảm 50% thuế BVMT
blue-check Từ 1/4/2022, xăng dầu được giảm 50 - 70% thuế BVMT
blue-check Xăng, dầu được giảm 50% thuế BVMT kể từ 1/4/2022
blue-check Bộ Tài chính nhắc nhở Thuế và Hải quan phải giảm thuế BVMT cho xăng dầu từ 1/4/2022
blue-check Sắp giảm thuế BVMT năm 2022 đối với xăng dầu English attachment
blue-check Năm 2022, nhiên liệu bay được giảm mức thuế BVMT còn 1.500 đồng/lít English attachment
blue-check TCHQ nhắc Hải quan các tỉnh chưa tăng thuế BVMT của nhiên liệu bay trong năm 2021 English attachment
blue-check "Nhiên liệu bay" chưa bị tăng mức thuế BVMT từ 1/1/2021 English attachment
blue-check "Nhiên liệu bay" được tính thuế BVMT theo mức 2.100 đ/lít đến hết 2021 English attachment
blue-check Thuế BVMT của xăng dầu nộp khi nào?
blue-check Túi ni lông dùng để "đóng gói" phải nộp thuế BVMT nếu đem bán, tặng, tiêu dùng
blue-check Áp dụng ngay mức giảm thuế BVMT đối với xăng máy bay từ 1/8/2020 English attachment
blue-check Giảm thuế BVMT xăng máy bay trong 5 tháng cuối năm 2020 English attachment
blue-check Túi ni lông tự phân hủy có được miễn thuế BVMT?
blue-check Cho, tặng nước sạch phải chịu thuế GTGT và phí BVMT
blue-check "Than cốc" được miễn thuế BVMT
blue-check Miễn thuế BVMT đối với than cốc và dầu tái sinh English attachment
blue-check Từ 1/1/2019 phải nộp thuế BVMT theo mức thu mới English attachment