LuatVietnam

blue-check Có thể căn cứ giấy phép lưu hành để xác định thuốc có cần giấy phép nhập khẩu hay không English attachment

Công văn số 9437/QLD-ĐK ngày 15/9/2023 của Cục Quản lý Dược về việc nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt (2 trang)
Posted: 19/9/2023 12:59:46 PM | Latest updated: 21/9/2023 9:28:00 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5788
LuatVietnam

Theo Cục Quản lý Dược, Danh mục các thuốc phải kiểm soát đặc biệt đã được quy định rõ bao gồm 06 Danh mục ban hành tại Thông tư số 06/2018/TT-BYTstatus2 như sau:

- Danh mục 1. Danh mục thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu

- Danh mục 2. Danh mục nguyên liệu làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu là dược chất gây nghiện

- Danh mục 3. Danh mục nguyên liệu làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu là dược chất hướng thần

- Danh mục 4. Danh mục nguyên liệu làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu là tiền chất dùng làm thuốc

- Danh mục 5. Danh mục thuốc, dược chất xuất khẩu, nhập khẩu thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực

- Danh mục 6. Danh mục nguyên liệu làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu là chất phóng xạ

Theo đó, các thuốc có chứa dược chất thuộc các danh mục nêu trên được xác định là thuốc/nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt và phải có giấy phép nhập khẩu khi làm thủ tục thông quan.

Mặt khác, theo quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BYT, kể từ ngày 1/1/2023, giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc sẽ được cấp số đăng ký theo cấu trúc quy định tại Phụ lục VI, bao gồm 12 chữ số, trong đó chữ số thứ 6 sẽ là mã phân loại thuốc phải kiểm soát đặc biệt, vì vậy cơ quan hải quan có thể căn cứ vào số đăng ký lưu hành để xác định loại thuốc nhập khẩu là thuốc phải kiểm soát đặc biệt và phải có giấy phép nhập khẩu khi thông quan.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5788

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu