LuatVietnam

Có thể công chứng bán nhà ngay khi đang bị tạm giam

Cập nhật 9/5/2022 | Đăng tải: LVN.5451

hoi Trường Sơn
Bố tôi ẩu đả, gây thương tích nặng cho người cùng xóm nên đang bị cơ quan điều tra tạm giam. Bố muốn bán nhà đất để lấy tiền bồi thường có được không?
Căn nhà trên đất đều đứng tên bố tôi, nhưng hiện gia đình tôi chưa thể thăm gặp nên không biết sẽ thực hiện thủ tục bán, hay cầm cố. Trong trường hợp này, bố tôi có được thực hiện bán, chuyển nhượng đất không và thực hiện ra sao?

luat Luật sư Vũ Tiến Vinh - Công ty luật Bảo An, Hà Nội:

Theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, trường hợp nhà đất có đủ các điều kiện nêu trên thì chủ tài sản dù đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang chấp hành án phạt tù vẫn được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Về trình tự, thủ tục, do bố bạn đang bị tạm giam nên bố bạn có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

1. Trực tiếp ký hợp đồng mua bán

Bạn liên hệ với tổ chức công chứng (Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng) trong phạm vi địa giới hành chính cấp tỉnh nơi có nhà đất và đề nghị họ dự thảo và chứng nhận hợp đồng mua bán nhà đất.

Bạn cần phải cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ về nhân thân, tài sản của bên mua và bên bán, thông tin cơ quan giam giữ cho tổ chức công chứng. Xét thấy thành phần hồ sơ, giấy tờ đủ điều kiện chuyển nhượng, tổ chức công chứng sẽ có văn bản gửi cơ quan giam giữ để đề nghị sắp xếp thời gian, địa điểm ký hợp đồng mua bán.

Nếu xét thấy tài sản không bị kê biên và việc công chứng viên tiếp xúc với người bị tạm giam không ảnh hưởng đến bí mật của hoạt động điều tra, cơ quan chức năng sẽ thông báo thời gian cụ thể để công chứng viên thực hiện nhiệm vụ. Toàn bộ quá trình bố bạn ký hợp đồng chuyển nhượng sẽ chịu sự giám sát của cơ quan giam giữ để đảm bảo rằng không có bất kỳ hành vi nào có thể gây khó khăn, cản trở hoạt động điều tra.

Sau khi bố bạn ký hợp đồng thì thủ trưởng cơ quan giam giữ xác nhận trên hợp đồng về việc bố bạn là đối tượng đang bị tạm giam.

Trường hợp vì lý do nào đó mà cơ quan giam giữ không đồng ý thì sẽ có văn bản trả lời để tổ chức công chứng được biết.

2. Bán nhà đất thông qua ủy quyền

Bố bạn có thể ủy quyền cho người khác thực hiện các thủ tục mua bán. Cách thức công chứng viên chứng nhận hợp đồng (ủy quyền) tại cơ quan giam giữ được thực hiện tương tự như trường hợp thứ nhất.

Cách làm này linh hoạt hơn bởi người nhận ủy quyền có toàn quyền thay mặt chủ sở hữu tài sản để mua bán, chuyển nhượng tài sản nên sẽ chủ động hơn trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

Về việc người bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù cầm cố, thế chấp tài sản.

Theo quy định của các tổ chức tín dụng thì người có nhu cầu thế chấp để vay vốn thì cần phải có phương án sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, có khả năng trả gốc và lãi đúng hạn. Việc chủ tài sản bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù được xác định là không đảm bảo các điều kiện nói trên nên sẽ bị từ chối cầm cố, thế chấp tài sản.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Nhà đất