LuatVietnam

Có thể đóng BHXH tự nguyện trong thời gian thất nghiệp

Cập nhật 23/5/2022 | Đăng tải: LVN.5458

hoi Bạn đọc
Tôi làm công ty, đã đóng bảo hiểm xã hội được 9 năm. Nay tôi nghỉ việc, muốn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thủ tục như thế nào?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Như vậy, bạn đã có 9 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nay bạn muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bạn vui lòng liên hệ với đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện (bưu điện; ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn...) hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký tham gia bạn nhé.

Thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Lập mẫu Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS).

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo
otvet Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu
otvet Mức lương hưu phụ thuộc vào cả thời gian đóng và mức đóng BHXH
otvet Được làm tròn tháng lẻ khi tính BHXH một lần
otvet Thủ tục hưởng lương hưu (mới nhất)
otvet Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện
otvet Thủ tục điều chỉnh giới tính trên sổ BHXH
otvet Cách tính tỷ lệ hưu trí đối với lao động nam
otvet Cách thức đóng gộp BHXH tự nguyện để nhanh hưởng lương hưu
otvet Nân cập nhật số CCCD với cơ quan BHXH khi được cấp mới
otvet Cách xác định mức đóng BHXH để hưởng hưu cho người vừa có thâm niên làm nhà nước và tư nhân
otvet Cá nhân kinh doanh không bắt buộc đóng BHXH
otvet Vợ sinh con, chồng được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở
otvet Lao động tự do chỉ có thể đóng BHXH theo diện tự nguyện
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH khi có thâm niên làm việc cho công ty nhà nước và tư nhân
otvet Được đóng BHXH một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Thủ tục đăng ký thay đổi nơi nhận lương hưu
otvet BHXH Việt Nam sẽ có giải pháp khắc phục lỗi của ứng dụng VssID
otvet Đóng BHXH nhiều hơn 20 năm sẽ phải chờ lương hưu, không được rút BHXH một lần