LuatVietnam

Có thể dùng chung 01 di chúc để sang tên nhiều thửa đất

Cập nhật 4/9/2023 | Đăng tải: LVN.5778

hoi Trần Trường
Bố mẹ muốn làm di chúc để lại cho tôi 3 mảnh đất, đều chưa có sổ đỏ. Sau đó tôi làm sổ đỏ thì có dùng cùng di chúc này rồi công chứng được không, hay làm 3 bản riêng?

luat Luật sư Nguyễn Đại Hải, Công ty luật TNHH Fanci:

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân khi muốn chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi người đó chết. Bởi vậy, tại nhiều thời điểm khác nhau, khi ý nguyện của người đó thay đổi thì người đó có thể lập di chúc mới.

Theo luật sư, bố mẹ anh Trường có quyền lập 3 tờ di chúc cho 3 mảnh đất hoặc chỉ một bản có nội dung định đoạt cả 3 mảnh đất. Việc này hoàn toàn hợp pháp.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính thống nhất trong việc định đoạt tài sản, theo luật sư Hải, bố mẹ anh Trường nên lập một bản di chúc chung cả 3 thửa đất cho bạn, sau đó công chứng làm nhiều bản. Khi đó bạn có thể sử dụng bản công chứng để đi làm thủ tục cấp sổ đỏ sau này.

Đã có rất nhiều trường hợp dù di chúc đã được công chứng, chứng thực nhưng vẫn bị tuyên vô hiệu. Do đó, để các hình thức này của di chúc được công nhận là hợp pháp, khi lập di chúc, gia đình anh Trường cần lưu ý các điều kiện được quy định tại khoản 1, Điều 630 Bộ luật dân sự 2015.

Cụ thể, người lập di chúc (tức bố mẹ anh Trường) phải minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép. Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức không trái quy định của luật.

Nếu di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ, phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ 3 điều kiện đã nêu trên.

Nếu di chúc miệng, chỉ được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. Sau 3 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm