LuatVietnam

blue-check Có thể dùng tài khoản ngân hàng để kích hoạt tài khoản Etax Mobile

Thư ngỏ của Cục Thuế TP. Hà Nội về ứng dụng Etax Mobile (1 trang)
Posted: 9/12/2022 10:56:17 AM | Latest updated: 9/12/2022 2:49:41 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5599
LuatVietnam

Theo thông báo của Cục thuế TP. Hà Nội, hiện nay Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng Etax Mobile đáp ứng việc đăng ký tài khoản bằng hình thức xác thực thông tin tài khoản ngân hàng.

Theo đó, khi người nộp thuế khai báo số tài khoản ngân hàng thì hệ thống sẽ xác thực thông tin trên Etax Mobile với thông tin tại các ngân hàng đã thực hiện kết nối, nếu khớp đúng hệ thống sẽ cấp tài khoản ngay mà không cần đến cơ quan thuế để kích hoạt.

Chi tiết danh sách các ngân hàng đã kết nối xác thực tài khoản với cơ quan thuế được đăng tại đường link: Ứng dụng Etax Mobile đáp ứng việc đăng ký tài khoản bằng hình thức xác thực thông tin tài khoản ngân hàng.

Việc đăng ký tài khoản Etax Mobile có thể thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trên trang thuedientu.gdt.gov.vn hoặc ứng dụng Etax Mobile hoặc đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5599

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giao dịch điện tử

blue-check Chuẩn cấu trúc dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm
blue-check Sửa đổi chuẩn dữ liệu hồ sơ gửi lên Cổng dịch vụ công Kho bạc Nhà nước
blue-check Có thể dùng tài khoản ngân hàng để kích hoạt tài khoản Etax Mobile
blue-check Các thủ tục về cấp tài khoản định danh điện tử
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt dộng xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025
blue-check Hướng dẫn cài đặt và nộp thuế qua eTax Mobile (dành cho cá nhân)
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số đến hết năm 2022 của ngành Tài chính
blue-check Mô hình thiết kế nền tảng BHXH số phiên bản 2.0
blue-check Quy định khung về tài khoản giao dịch điện tử English attachment
blue-check Danh mục mã định danh điện tử của UBND và các Sở, ngành tại TP. Hà Nội
blue-check Cá nhân có thể nộp online các khoản thuế, phí trước bạ qua eTax Mobile
blue-check Các dự án Luật được thảo luận trong phiên họp Chính phủ tháng 7/2022
blue-check Ngân hàng sẽ thí điểm xác thực từ xa thông tin của khách hàng vay vốn
blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử English attachment
blue-check Các bước đăng ký tài khoản khai thuế trên eTax Mobile
blue-check [Dự thảo] Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)
blue-check Sổ BHXH và thẻ BHYT sẽ phát hành dưới dạng file có chữ ký số
blue-check Những tiện ích và cách cài đặt ứng dụng Etax Mobile
blue-check Sẽ kết nối Cơ sở dữ liệu dân cư với nhiều dữ liệu khác trong năm 2022
blue-check Từ 1/6/2022, văn bản của công đoàn gởi đăng website phải ký số