LuatVietnam

Có thể tự in quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công

Cập nhật 5/7/2022 | Đăng tải: LVN.5490

hoi Nguyễn Thị Đại Phương (Bình Dương)
Trường hợp nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia khi có quyết định hưởng bằng văn bản thì trong bao lâu giấy tờ gốc gửi về địa chỉ của người được hưởng?
Nếu chưa gửi về thì theo ngày khai báo tìm việc làm trên phụ lục, người nộp hồ sơ đến Trung tâm việc làm mang theo Căn cước công dân có được không?

luat Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương:

Hiện không có quy định về việc Trung tâm Dịch vụ việc làm phải gửi quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp khi được phê duyệt hưởng trợ cấp thất nghiệp về địa chỉ nơi ở của người lao động. 

Chính vì thế người lao động có thể in ra hoặc đến trực tiếp Trung tâm để nhận quyết định và  phụ lục thông báo. 

Người lao động căn cứ ngày thông báo tìm kiếm việc làm tại phụ lục kèm theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được duyệt trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia phải đến Trung tâm Dịch vụ việc làm để thông báo tìm kiếm việc làm đúng quy định nếu không sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khi đi mang theo giấy tờ gồm: Sổ BHXH, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân và quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp, phụ lục.

 

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm thất nghiệp

otvet Hưởng trợ cấp thất nghiệp có phải nộp giấy xin thôi việc?
otvet Được cộng gộp thời gian đóng BHTN tại sổ BHXH cũ vào sổ mới
otvet Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp bắt buộc phải nộp sổ BHXH
otvet Các giấy tờ cần thiết để hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp có cần nộp giấy thôi việc?
otvet Thủ tục gộp quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp
otvet Trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng theo lương tối thiểu
otvet Mất sổ BHXH, cần làm lại mới được nhận trợ cấp thất nghiệp
otvet Có thể tự in quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công
otvet Không được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đã có lương hưu
otvet Thủ tục gộp quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?
otvet Đã nhận BHXH một lần có được truy lĩnh trợ cấp thất nghiệp?
otvet Không hạn chế số lần hưởng trợ cấp thất nghiệp, chỉ cần đủ điều kiện
otvet Đóng bảo hiểm gián đoạn có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Thôi việc sau thời gian nghỉ không lương có được trợ cấp thất nghiệp?
otvet Có được cộng dồn thời gian đóng BHTN đang bảo lưu vào hợp đồng mới để hưởng trợ cấp?
otvet Doanh nghiệp vận tải có được giảm mức đóng BHTN do ảnh hưởng dịch?
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa hưởng hưu trí vẫn được trợ cấp thất nghiệp
otvet Thời hạn trả trợ cấp thất nghiệp xác định thế nào?
otvet Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp phụ thuộc vào thời gian đóng