LuatVietnam

Có việc làm mới, phải thông báo mới được bảo lưu tiền bảo hiểm thất nghiệp

Cập nhật 16/2/2023 | Đăng tải: LVN.5640

hoi Trần Diễm
Tôi có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 12.04.2021 đến 12.04.2022, nhưng đến 14.12.2021 tôi đã gửi thông báo về việc đã tìm được việc làm.
Từ tháng 12.2021 trở đi, tôi không nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Vậy 4 tháng từ 12.2021 đến tháng 03.2022, tôi có được bảo lưu hay không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm thì người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp này khi có việc làm.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 53 Luật Việc làm thì đối với trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp do có việc làm, thời gian đóng tương ứng với thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động chưa nhận tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ được bảo lưu làm căn cứ tính hưởng cho lần hưởng tiếp theo.

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 61/2020/NĐ-CP thì người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm sẽ bị chấm dứt hưởng.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày có việc làm, người lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và kèm theo bản sao giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nếu không thông báo đúng thời hạn nêu trên sẽ không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp (1 tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng với 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp).

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP thì Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động (trong quyết định sẽ bao gồm nội dung về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp thông tin chính sách để bạn đối chiếu áp dụng vào trường hợp của mình. Bạn đọc liên hệ đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/Thành phố để được hỗ trợ, giải đáp theo đúng thẩm quyền.

Xem thêm

Bảo hiểm thất nghiệp

otvet Trợ cấp thất nghiệp chỉ được hưởng tối đa 12 tháng
otvet Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với giám đốc
otvet Có việc làm mới, phải thông báo mới được bảo lưu tiền bảo hiểm thất nghiệp
otvet Điều kiện hưởng hỗ trợ Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
otvet Người lao động được lựa chọn nơi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Đóng BHTN đủ 1 năm sẽ được hưởng trợ cấp 3 tháng
otvet Nghỉ hưu sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Lao động đang hưởng lương hưu vẫn được trả tiền BHTN vào lương trong thời gian dịch
otvet Phải gộp sổ BHXH trước khi hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu có nhiều sổ
otvet Nghỉ việc nhiều lần có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Sổ BHXH nếu mất phải làm thủ tục cấp lại trước khi xin hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp nếu có thời gian đóng bảo hiểm từ 12 đến 36 tháng
otvet Nghỉ việc ngay sau thời gian thai sản có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Thời gian đóng BHXH tại các công ty khác nhau được cộng dồn khi tính trợ cấp thất nghiệp
otvet Những ai được quỹ BHTN chi hỗ trợ Covid-19 đợt 2?
otvet Cách tính mức trợ cấp thất nghiệp
otvet Đóng BHTN trên 12 năm cũng chỉ được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp
otvet Thời hạn giải quyết trợ cấp thất nghiệp tính như thế nào?
otvet Hưởng trợ cấp thất nghiệp có phải nộp giấy xin thôi việc?
otvet Được cộng gộp thời gian đóng BHTN tại sổ BHXH cũ vào sổ mới