LuatVietnam

Con riêng có được hưởng thừa kế?

Cập nhật 17/5/2022 | Đăng tải: LVN.5454

hoi Thanh Trình
Không phải là con ruột nhưng tôi được bố dượng nuôi dưỡng từ lúc 4 tuổi đến trưởng thành. Hiện, ông bị tai biến (nằm một chỗ, trí não không còn minh mẫn) và do một mình tôi chăm sóc.
Nếu bố dượng chết không để lại di chúc, tôi có được hưởng thừa kế? Nếu không may tôi chết trước, ông có được hưởng thừa kế từ tài sản của tôi?

luat Luật sư Phạm Thanh Hữu - Đoàn luật sư TP HCM:

Điều 654 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: "Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 652 và Điều 653 của Bộ luật này".

Căn cứ vào quy định nêu trên, tuy bạn không phải là con ruột của bố dượng nhưng cả hai có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con thì bạn sẽ được hưởng thừa kế từ bố dượng (nếu bố dượng chết trước bạn).

Nếu không may bạn chết trước bố dượng mà không để lại di chúc thì bố dượng cũng được hưởng di sản thừa kế của bạn (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp bạn chết trước hoặc cùng một thời điểm với bố dượng thì con của bạn được hưởng phần di sản mà bạn được hưởng nếu còn sống. Nếu con của bạn cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với bố dượng thì cháu bạn được hưởng phần di sản mà con của bạn được hưởng nếu còn sống.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Di chúc - Thừa kế