LuatVietnam

Công chức có được hưởng trợ cấp thôi việc?

Cập nhật 26/4/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Nguyễn Việt Anh (Nghệ An)
Trường hợp cán bộ cấp xã có thời gian trước đây là công chức cấp xã thì khi thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc (theo số năm là công chức cấp xã) quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức.
Các chức danh cán bộ tại cấp xã quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP (như Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Bí thư Đảng ủy...) khi xin thôi việc theo nguyện vọng được cấp có thẩm quyền đồng ý có được hưởng chế độ phụ cấp thôi việc đối với công chức theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP không?

luat Bộ Nội vụ:

Căn cứ quy định tại Điều 64 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) thì việc xin thôi làm nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã thực hiện theo quy định tương ứng của Luật Cán bộ, công chức, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật và Điều lệ cảu tổ chức chính trị - xã hội, quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và các hướng dẫn cụ thể của Chính phủ, của Ban Tổ chức Trung ương và các Bộ, ngành, lĩnh vực.

Trường hợp cán bộ cấp xã có thời gian trước đây là công chức cấp xã thì khi thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc (theo số năm là công chức cấp xã) quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Cán bộ - Công chức

otvet Công chức có được hưởng trợ cấp thôi việc?
otvet Người đã làm việc trước khi công nhận vùng đặc biệt khó khăn có được hưởng trợ cấp?
otvet Thời gian bị án treo của công chức không được tính để xét nâng lương
otvet Tiền điện thoại của công chức chỉ khoảng 100 đến 500.000 đồng/tháng
otvet Công chức có được hưởng phụ cấp nghề trong thời gian được cử đi học?
otvet Công chức không được hưởng phụ cấp công vụ trong thời gian nghỉ thai sản
otvet Dự hội nghị tập huấn có được hưởng tiền ăn uống, đi lại?
otvet Nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế không bị trừ lương hưu
otvet Điều kiện nghỉ hưu đối với công chức
otvet Năm 2023, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng lên 60 tuổi 9 tháng (với nam) và 56 tuổi (với nữ)
otvet Phụ cấp của công chức có tăng theo lương cơ sở?
otvet Công chức có được hưởng tiền những ngày phép năm chưa nghỉ?
otvet Viên chức nghỉ việc được hưởng các chế độ gì?
otvet Công chức có được sinh nhiều hơn 2 con?
otvet Viên chức có được tăng lương sau khi bổ sung thêm bằng cấp?
otvet Các vi phạm của công chức có thể bị buộc thôi việc
otvet Công chức tự nguyện tinh giản biên chế có được trợ cấp thêm lương hưu?
otvet Viên chức nếu thành lập công ty có thể bị phạt đến 10 triệu đồng
otvet Trường hợp nào tham ô tài sản chỉ bị phạt hành chính?
otvet Tạp vụ có được hưởng phụ cấp độc hại?