LuatVietnam

blue-check Công trình trường học chỉ được thiết kế phòng học từ tầng 4 trở xuống

Công văn số 1638/BXD-KHCN ngày 12/5/2022 của Bộ Xây dựng về việc bố trí công năng trường học phù hợp QCVN 06:2021/BXD (1 trang)
Posted: 26/5/2022 2:27:21 PM | Latest updated: 27/5/2022 2:22:03 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo quy định tại Bảng H4 QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình ban hành tại Thông tư 02/2021/TT-BXD, để đảm bảo an toàn PCCC đối với công trình trường học (tiểu học, phổ thông) thì chỉ được bố trí các phòng/lớp học từ tầng 4 trở xuống, phía trên tầng 4 chỉ được bố trí các chức năng phụ trợ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Phòng cháy chữa cháy