LuatVietnam

blue-check Công trình trường mầm non không được thiết kế phòng học vượt quá tầng 3

Công văn số 2038/BXD-KHCN ngày 8/6/2022 của Bộ Xây dựng về việc bố trí công năng trường, lớp học tuân thủ QCVN 06:2021/BXD (1 trang)
Posted: 23/6/2022 8:45:33 AM | Latest updated: 23/6/2022 1:17:31 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5481
LuatVietnam

Theo quy định tại Bảng H4, Phụ lục H, QCVN 06:2021/BXD ban hành kèm Thông tư 02/2021/TT-BXD, đối với công trình trường mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo), khi thiết kế các phòng học/lớp học phải đảm bảo chỉ bố trí từ tầng 3 trở xuống; phía trên tầng 3 chỉ được bố trí các chức năng phụ trợ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5481

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng công trình

blue-check Về định mức dự toán khoan đặt ống ngầm
blue-check Cần quy định rõ trách nhiệm bảo hành nhà ở trong hợp đồng xây dựng
blue-check Hủy bỏ TCVN 8819:2011 về thi công mặt đường bê tông nhựa nóng
blue-check Công bố 03 TCVN mới ban hành về thi công nhựa đường
blue-check Những điều cần biết khi xây dựng công trình ngầm
blue-check Những lưu ý khi xác định dự toán công tác đào móng công trình
blue-check Giải thích về định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình
blue-check Công trình trường mầm non không được thiết kế phòng học vượt quá tầng 3
blue-check Những lưu ý khi lập hồ sơ thiết kế dự án có công trình ngầm
blue-check Yêu cầu cần tuân thủ khi triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông
blue-check Đường đô thị từ cấp III trở lên phải mời cơ quan chuyên môn nghiệm thu
blue-check Giải thích về cách tính hệ số sử dụng đất của công trình căn cứ theo diện tích sàn
blue-check Các phần diện tích sàn được trừ khi tính hệ số sử dụng đất của công trình
blue-check Cách xác định đơn giá xây dựng chi tiết của gói thầu
blue-check Sắp ban hành tiêu chuẩn mới về thiết kế đường đô thị và đường cấp nước
blue-check Bảng tỷ trọng các thành phần chi phí xây dựng tính theo năm gốc 2020 (tại TP. HCM)
blue-check Hạng mục công trình đã bàn giao trước 1/2/2022 không được giảm thuế GTGT
blue-check Các công trình lớn, kỹ thuật phức tạp phải đánh giá an toàn định kỳ
blue-check Bổ sung quy định về mức bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong hoạt động xây dựng English attachment
blue-check Về việc áp dụng đơn giá nhân công xây dựng theo biến động của thị trường lao động