LuatVietnam

Công ty có được quyền yêu cầu người lao động đóng toàn bộ 32% phí BHXH bắt buộc?

Cập nhật 2/8/2023 | Đăng tải: LVN.5754

hoi Nguyễn Dân (tỉnh Quảng Bình)
Công ty (người sử dụng lao động) yêu cầu người lao động đóng toàn bộ 32% phần BHXH, BHYT thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động là đúng hay sai?

luat Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 21, Khoản 1 Điều 85 và Khoản 1 Điều 86 của Luật BHXH năm 2014; Khoản 1 Điều 15 Văn bản hợp nhất Luật BHYT số 01/VBHNVPQH; Khoản 2 Điều 44 Luật Việc làm năm 2013, thì hằng tháng người sử dụng lao động (công ty) có trách nhiệm đóng BHXH, BHYT theo quy định và trích từ tiền lương phần trách nhiệm đóng của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH, BHYT.

Theo đó, tổng mức đóng BHXH, BHYT hiện nay là 32% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT. Trong đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng 21,5%, còn người lao động có trách nhiệm đóng 10,5% tiền lương làm căn cứ đóng.

Vì vậy, đối với vấn đề ông nêu, người sử dụng lao động (công ty) yêu cầu người lao động đóng toàn bộ BHXH, BHYT, bao gồm phần thuộc trách nhiệm đóng của công ty là không đúng với các quy định của pháp luật. Vì vậy, ông nên đề nghị công ty thực hiện đúng quy định pháp luật, hoặc có thể đề nghị cơ quan chức năng như tổ chức Công đoàn vào cuộc, có ý kiến với người sử dụng lao động để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm