LuatVietnam

Công ty tài chính được tự quyết chính sách giãn nợ cho khách hàng

Cập nhật 26/7/2023 | Đăng tải: LVN.5765

hoi Nguyễn Thị Kiều Trinh (Hà Nội)
Tôi có vay công ty tài chính 15 triệu đồng, thanh toán trả góp được 6 tháng thì tôi rơi vào cảnh thất nghiệp nên bị trễ hạn đóng phí.
Tôi tham khảo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN hướng dẫn gia hạn nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng gặp khó khăn từ ngày 24/4/2023 đến ngày 30/6/2024 và đã gửi đơn đề nghị giãn nợ cho công ty nhưng không được giải quyết.
Ngoài ra, theo Thông tư số 43/2016/TT-NHNN về việc không gọi điện nhắc nợ, đòi nợ hay cung cấp thông tin cho người thân người vay nợ, những người không có trách nhiệm trả nợ. Nhưng thời gian qua, người thân của tôi bị công ty tài chính gọi điện đòi nợ, nhắc nợ nhiều lần gây ảnh hưởng đến cuộc sống.
Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, có giải pháp cho vấn đề nêu trên.

luat Ngân hàng Nhà nước:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định quyền tự chủ hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Điều 4 Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ trên cơ sở đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và đáp ứng các quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2023/TT-NHNN.

Theo đó, công ty tài chính có quyền tự chủ quyết định việc xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản vay của khách hàng trên cơ sở quy định của pháp luật, đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính của công ty tài chính.

Do đó, đề nghị bà Trinh chủ động làm việc với công ty tài chính để được xem xét giãn nợ theo quy định của Thông tư số 02/2023/TT-NHNN và quy định nội bộ của công ty tài chính.

Về nội dung phản ánh của bà Nguyễn Thị Kiều Trinh liên quan đến việc người thân bị công ty tài chính gọi điện đòi nợ, nhắc nợ nhiều lần, làm ảnh hưởng đến cuộc sống:

Sau khi xem xét nội dung phản ánh, căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 10a Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung), đề nghị bà Nguyễn Thị Kiều Trinh (hoặc người thân của bà bị gọi điện đòi nợ, nhắc nợ nhiều lần) có thể liên hệ/gửi đơn đến công ty tài chính để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm