LuatVietnam

Công ty trả lương thay Văn phòng đại diện, khai nộp thuế TNCN ở đâu?

Cập nhật 16/4/2022 | Đăng tải: LVN.5434

hoi Nguyễn Hà Thu
Công ty tôi có trụ sở chính tại tỉnh Hưng Yên, Văn phòng đại diện tại TP. Hà Nội. Văn phòng đại diện chỉ là địa điểm cho nhân viên ngồi làm việc, không có chức năng kinh doanh, không bổ nhiệm bất kỳ chức danh gì liên quan, các khoản trích theo lương của nhân viên tại đây vẫn nộp về BHXH Hưng Yên.
Vậy thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của nhân viên làm việc tại văn phòng đại diện sẽ nộp về cơ quan thuế Hà Nội hay Hưng Yên?

luat Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính:

Theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định  số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, thì trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính và doanh nghiệp chi trả tập trung cho người lao động làm việc tại chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh này thì doanh nghiệp phải:

- Khấu trừ thuế và kê khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công tập trung tại trụ sở chính;

- Phải lập bảng phân bổ thuế cho các địa phương nơi người lao động làm việc;

- Nộp hồ sơ khai thuế, bảng phân bổ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính.

Như vậy, doanh nghiệp chi trả thuế TNCN cho người lao động làm việc tại văn phòng đại diện tại Hà Nội thì doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế Hưng Yên là cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp và phân bổ thuế, nộp tiền vào ngân sách Nhà nước cho TP. Hà Nội nơi có người lao động làm việc tại văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Văn phòng đại diện

otvet Công ty trả lương thay Văn phòng đại diện, khai nộp thuế TNCN ở đâu?
otvet Văn phòng đại diện có được đứng tên thay hãng nước ngoài trên bao bì?
otvet VPĐD phải nộp thuế môn bài nếu có giao dịch với khách hàng
otvet Văn phòng đại diện có được trực tiếp nhập khẩu hàng trưng bày?
otvet Hồ sơ thành lập VPĐD nước ngoài gồm những gì?
otvet Hoạt động trên 1 năm, Công ty nước ngoài mới được phép mở VPĐD tại Việt Nam
otvet Thuê nhà của giám đốc làm VPĐD có được hạch toán chi phí?
otvet VPĐD nước ngoài tại Việt Nam có được thay mặt công ty mẹ nhập khẩu máy móc thiết bị?
otvet Cơ quan nào cấp phép thành lập VPĐD ở nước ngoài?
otvet VPĐD có được trực tiếp nhập khẩu vật tư xây dựng?
otvet VPĐD không được trực tiếp quảng cáo và bán thuốc
otvet VPĐD nước ngoài bắt buộc phải có kế toán trưởng
otvet Văn phòng điều hành nhà thầu được phép đứng tên nhập khẩu vật tư, máy móc
otvet VPĐD nước ngoài có được phép nhận hàng nhập khẩu theo chỉ định?
otvet Công ty trả lương thay VPĐD, khai thuế TNCN ở đâu?
otvet VPĐD nước ngoài phải xuất hóa đơn lẻ khi bán tài sản
otvet Văn phòng điều hành nhà thầu không được làm thủ tục XNK tại chỗ
otvet Tên khắc trên con dấu của VPĐD có thể khác so với Giấy phép
otvet Mượn nhà làm văn phòng giao dịch vẫn phải đăng ký
otvet Cá nhân tự kê khai, VPĐD nước ngoài được miễn nộp Báo cáo thuế TNCN hằng tháng