LuatVietnam

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu có được tự điều chỉnh giá bán?

Cập nhật 28/2/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Nguyễn Văn T.
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu ngoài việc bán lẻ qua cột bơm xăng dầu tại cửa hàng với giá bán lẻ do thương nhân phân phối quy định, thì có được bán hàng trực tiếp cho khách hàng sử dụng khác không qua cột bơm bán lẻ (đi thẳng từ thương nhân phân phối), với giá bán thấp hơn giá bán lẻ đã được cơ quan chức năng công bố theo từng lần điều chỉnh (thấp hơn giá đầu mối/thương nhân phân phối quy định) hay không?

luat Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương:

Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP quy định quyền và nghĩa vụ của đại lý bán lẻ xăng dầu, cụ thể: Được bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình theo giá bán lẻ do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định.

Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP quy định quyền và nghĩa vụ của thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, cụ thể: Được bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình theo giá bán lẻ do thương nhân nhượng quyền là thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định.

Điều 2 Thông tư số 38/2014/TT-BCT được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 17/2021/TT-BCT quy định bên mua, bên bán xăng dầu, cụ thể: 

Bên bán xăng dầu:

a) Là thương nhân đầu mối hoặc doanh nghiệp được giao quyền bao tiêu toàn bộ sản phẩm xăng dầu của nhà máy sản xuất xăng dầu (trong trường hợp nhà máy sản xuất không trực tiếp bán xăng dầu thành phẩm) bán cho thương nhân đầu mối khác hoặc cho thương nhân phân phối xăng dầu;

b) Là thương nhân phân phối xăng dầu bán xăng dầu cho thương nhân phân phối xăng dầu khác hoặc bán xăng dầu cho đơn vị sản xuất sử dụng xăng dầu trực tiếp.

Bên mua xăng dầu:

a) Là thương nhân đầu mối mua xăng dầu của thương nhân đầu mối khác;

b) Là thương nhân phân phối xăng dầu mua xăng dầu của các thương nhân đầu mối hoặc của thương nhân phân phối xăng dầu khác;

c) Là đơn vị sử dụng xăng dầu trực tiếp phục vụ cho hoạt động sản xuất.

Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp căn cứ các quy định trên, thực hiện hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu cho đúng với quy định hiên hành.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Xăng dầu

otvet Cửa hàng bán lẻ xăng dầu có được tự điều chỉnh giá bán?
otvet Từ 2022, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh định kỳ 3 lần mỗi tháng
otvet Cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo diện tích tối thiểu bao nhiêu?
otvet Dầu gốc có bị tính thuế BVMT?
otvet Dung môi không phải chịu thuế TTĐB
otvet Mua mỡ bôi trơn từ nội địa, DNCX có cần khai hải quan?
otvet Nhập khẩu xăng dầu "tại chỗ" có phải nộp thuế BVMT?
otvet Doanh nghiệp FDI bị cấm phân phối dầu khoáng
otvet Doanh nghiệp trong nước được miễn xin phép nhập khẩu dầu mỡ bôi trơn
otvet Nhập khẩu dầu mỡ bôi trơn, doanh nghiệp FDI phải có giấy phép
otvet Nhập khẩu dầu bôi trơn, doanh nghiệp FDI phải xin giấy phép
otvet Mua xăng dầu từ thương lái có phải nộp thuế BVMT?
otvet Nhập khẩu dầu nhớt bôi trơn phải nộp thuế BVMT
otvet "Dung môi" có chịu thuế BVMT?
otvet Nhập khẩu xăng dầu làm nguyên liệu sản xuất, có phải nộp ngay thuế BVMT?
otvet Dầu chế biến cao su có phải chịu thuế BVMT?
otvet Doanh nghiệp FDI chưa được phép phân phối dầu bôi trơn
otvet Doanh nghiệp FDI bị cấm kinh doanh phân phối dầu bôi trơn
otvet Mua bán dầu nhớt không yêu cầu điều kiện kinh doanh
otvet Nhập khẩu dầu có nguồn gốc hóa thạch phải nộp thuế BVMT