LuatVietnam

blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu xây dựng phần mềm triển khai dịch vụ công trực tuyến

Công văn số 8230/QLD-VP ngày 26/7/2023 của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp báo giá thuê dịch vụ CNTT triển khai các dịch vụ công trực tuyến của Cục Quản lý Dược (33 trang)
Posted: 27/7/2023 8:18:47 AM | Latest updated: 27/7/2023 4:49:26 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5750
LuatVietnam

Cục Quản lý Dược thông báo đang có nhu cầu thuê các dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) liên quan đến triển khai dịch vụ công trực tuyến, vì vậy đơn vị nào quan tâm có thể gửi báo giá để được xem xét.

Chi tiết công việc gồm:

- Thuê dịch vụ CNTT triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục hành chính của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế (gồm 6 thủ tục hành chính và xây dựng phiên bản trên thiết bị di động phục vụ tác nghiệp mọi nơi).

- Tích hợp 06 dịch vụ công trực tuyến của Cục Quản lý Dược với Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế.

- Cung cấp phiên bản cho thiết bị di động chạy trên 2 nền tảng (iOS và Android) phục vụ cán bộ Cục Quản lý Dược tác nghiệp mọi lúc, mọi nơi.

- Đào tạo tập huấn người sử dụng các hạng mục phần mềm.

Thời gian tiếp nhận báo giá trước 17h ngày 3/8/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5750

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu