LuatVietnam

blue-check Cục thuế các tỉnh sẽ truy thu thuế đối với người lao động phát sinh thu nhập nhiều nơi

Công văn số 2065/TCT-DNNCN ngày 16/6/2022 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường quản lý thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công (2 trang)
Posted: 24/6/2022 7:42:57 AM | Latest updated: 24/6/2022 1:22:06 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5480
LuatVietnam

Nhằm chống thất thu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, Tổng cục Thuế vừa yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát, xác minh các trường hợp người lao động có phát sinh tiền lương, tiền công tại nhiều nơi.

Nếu qua xác minh phát hiện người lao động còn nộp thiếu thuế nhưng chưa kê khai quyết toán hoặc đã khai quyết toán nhưng vẫn còn thiếu thuế hoặc kê khai giảm trừ trùng người phụ thuộc... Cục thuế sẽ đôn đốc khai quyết toán thuế và yêu cầu nộp đủ số thuế còn thiếu kèm tiền phạt (nếu có).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5480

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xử phạt thuế

blue-check Cán bộ thuế có được ủy quyền ký quyết định cưỡng chế thuế?
blue-check Cục thuế các tỉnh sẽ truy thu thuế đối với người lao động phát sinh thu nhập nhiều nơi
blue-check Cảnh báo 25 dấu hiệu nghi ngờ trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn
blue-check Ngành Thuế sắp triển khai nhiều biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK phải chịu thêm tiền phạt English attachment
blue-check Thay đổi mục đích sử dụng hàng miễn thuế, nếu không khai nộp thuế sẽ bị ấn định và xử phạt
blue-check Các lĩnh vực sắp bị thanh tra thuế
blue-check Về ấn định thuế đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản nhưng trốn thuế
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ phải nộp tiền chậm nộp
blue-check Về trình tự xử phạt thuế theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước
blue-check Từ 1/1/2022, Cục thuế TP. HCM sẽ bắt đầu lập biên bản xử phạt điện tử
blue-check Tổng hợp những điểm mới về xử phạt hải quan từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Không có chính sách miễn tiền chậm nộp cho doanh nghiệp được nộp dần nợ thuế
blue-check Chậm mở tờ khai NK tại chỗ do ảnh hưởng dịch vẫn bị ấn định thuế nguyên liệu
blue-check Tự giác nộp bổ sung thuế trước khi bị phát hiện sẽ được miễn phạt
blue-check Chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian giãn cách được miễn phạt English attachment
blue-check Khuyến cáo các dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép English attachment
blue-check Giải đáp vướng mắc về xử phạt thuế và hóa đơn
blue-check Chậm báo cáo thuế do phong tỏa COVID-19 được miễn phạt
blue-check Hải quan sắp rà soát doanh nghiệp nợ thuế đến 90 ngày để cưỡng chế English attachment