LuatVietnam

blue-check Cục thuế TP. HCM muốn 100% doanh nghiệp sẽ áp dụng HĐĐT kể từ 1/7/2022

Công văn số 6686/CTTPHCM-TTHT ngày 10/6/2022 của Cục Thuế TP. HCM về việc tuyên truyền về hóa đơn điện tử (1 trang)
Posted: 20/6/2022 8:57:37 AM | Latest updated: 22/6/2022 3:43:23 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5477
LuatVietnam

Theo Công văn này, Cục thuế TP. HCM sẽ phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí để phổ biến quy định bắt buộc sử dụng HĐĐT kể từ 1/7/2022 trên phạm vi toàn quốc cho các doanh nghiệp, người nộp thuế được biết.

Mục tiêu hướng đến là từ 1/7/2022 sẽ đạt tỷ lệ 100% doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn TP. HCM áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5477
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Hóa đơn