LuatVietnam

blue-check Cục thuế TP. HCM nhắc doanh nghiệp khẩn trương chuyển đổi sang HĐĐT trước 1/7/2022

Công văn số 6687/CTTPHCM-TTHT ngày 10/6/2022 của Cục Thuế TP. HCM về việc đôn đốc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử (2 trang)
Posted: 20/6/2022 8:58:50 AM | Latest updated: 22/6/2022 3:43:37 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5477
LuatVietnam

Theo lộ trình tại Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , kể từ 1/7/2022 các hóa đơn giấy phát hành theo quy định cũ sẽ hết giá trị sử dụng và doanh nghiệp trên toàn quốc bắt buộc phải sử dụng HĐĐT.

Theo đó, Cục thuế TP. HCM khuyến cáo các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thành việc chuyển đổi sang áp dụng HĐĐT trước 1/7/2022 để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh được thông suốt, tránh bị ảnh hưởng do không có HĐĐT để phát hành.

Danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện cung cấp phần mềm HĐĐT đã được Cục thuế thông báo công khai trên website tại địa chỉ https://www.hcmtax.gov.vn/ .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5477
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Hóa đơn