LuatVietnam

blue-check Đã có hướng dẫn về việc nộp bổ sung thuế GTGT cho hàng SXXK được nhập khẩu tại chỗ

Công văn số 1798/TCHQ-TXNK ngày 19/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa XNK tại chỗ (1 trang)
Posted: 23/5/2022 9:13:07 AM | Latest updated: 25/5/2022 3:49:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5456
LuatVietnam

Liên quan đến việc khai, nộp bổ sung thuế GTGT đối với hàng hóa SXXK được nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của nước ngoài, Tổng cục Hải quan yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại STT 31 Phụ lục ban hành kèm Công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5456
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu