LuatVietnam

blue-check Đã có hướng dẫn xác định nguyên liệu sản xuất phần mềm được miễn thuế NK

Công văn số 450/TCHQ-TXNK ngày 3/2/2023 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư số 25/2022/TT-BTTTT (1 trang)
Posted: 7/2/2023 8:51:15 AM | Latest updated: 9/2/2023 1:02:46 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5632
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm, công nghệ thông tin, nội dung số được miễn thuế nhập khẩu theo khoản 21 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP đã được Bộ Thông tin & Truyền thông hướng dẫn tại Thông tư số 25/2022/TT-BTTTT .

Thông tư 25/2022/TT-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5632

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công nghệ thông tin

blue-check Chuyển nhượng tên miền phải chịu thuế GTGT 10%
blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu gói Tư vấn giám sát thuê phần mềm dịch vụ công trực tuyến
blue-check Điều kiện tham gia mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
blue-check Kỹ thuật thiết kế các ứng dụng dữ liệu về môi trường
blue-check Dịch vụ phần mềm chỉ được ưu đãi thuế GTGT, không được ưu đãi thuế TNDN English attachment
blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu các gói phần mềm dịch vụ công trực tuyến
blue-check Đã có hướng dẫn xác định nguyên liệu sản xuất phần mềm được miễn thuế NK
blue-check Điều kiện miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất phần mềm English attachment
blue-check Cẩn trọng khi sử dụng "camera giám sát" English attachment
blue-check Sửa đổi tiêu chuẩn thiết kế Trung tâm dữ liệu
blue-check Điều chỉnh mã HS của một số sản phẩm CNTT nhóm 2
blue-check Giải đáp về cách tính chi phí nâng cấp phần mềm nội bộ của cơ quan nhà nước
blue-check Về tài liệu kiểm tra lỗ hổng bảo mật phổ biến trên các ứng dụng
blue-check Các giải pháp tăng cường hiệu quả ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng English attachment
blue-check Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Kiểm soát truy cập mạng (NAC)
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép nhập khẩu thiết bị an toàn thông tin mạng
blue-check Quy định chi tiết về điều kiện đảm bảo an ninh mạng English attachment
blue-check Các phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ
blue-check Bổ sung nhiều thiết bị an toàn thông tin mạng phải xin giấy phép nhập khẩu English attachment
blue-check Xuất/nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, hiện vẫn phải trình bản chính giấy phép để làm thủ tục