LuatVietnam

blue-check Đã có thông tin nhà xuất khẩu của Andorra và San Marino trên Hệ thống REX English attachment

Công văn số 1791/TCHQ-GSQL ngày 19/5/2022 của Tổng cục Hải quan về nhà xuất khẩu từ San Marino và Andorra (1 trang)
Posted: 23/5/2022 9:19:05 AM | Latest updated: 25/5/2022 3:47:29 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5456 | Vietlaw: 562
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan thông báo hiện nay trên Hệ thống REX của Liên minh châu Âu đã cập nhật và hiển thị thông tin về nhà xuất khẩu có mã REX thuộc Công quốc Andorra và Cộng hòa San Marino.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5456
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV1791-19052022TCHQ[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

EVFTA