LuatVietnam

Đăng ký sử dụng HĐĐT có phải nộp phí?

Cập nhật 22/7/2023 | Đăng tải: LVN.5748

hoi Trần Văn Hiếu (Bắc Giang)
Tôi đăng ký hộ kinh doanh sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa. Vừa qua, tôi ký hợp đồng cung cấp cho một công ty. Phía công ty yêu cầu tôi cung cấp hóa đơn bán hàng hóa cung cấp dịch vụ cho bên mua.
Theo đó, tôi đã đến chi cục thuế đề nghị được cấp lẻ hóa đơn điện tử nhưng đơn vị thuế yêu cầu phải mua một phần mềm với giá 3.200.000 đồng; 1.000.000 đồng tiền thay đổi phần mềm mỗi năm; thuê thêm một kế toán theo quý là 1.200.000 đồng; đóng thuế môn bài năm là 300.000 đồng; thuế khoán 400.000 đồng/tháng. Tổng chi phí là 14.000.000 đồng/năm. Doanh thu khoán/tháng của tôi là 6.500.000 đồng.
Nhân viên thuế liệt kê những khoản tiền như trên là đúng quy định không? Để đăng ký cấp hóa đơn tôi phải chuẩn bị và làm những thủ tục gì, chi phí bao nhiêu?

luat Chi cục Thuế khu vực Việt Yên - Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang:

Tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định:

"3. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất của nhóm cá nhân, hộ gia đình trong năm tính thuế".

Tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ quy định:

"Điều 6. Áp dụng hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp khác

… 2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử bao gồm:

a) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn điện tử;

b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh;

c) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh".

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp ông Trần Văn Hiếu kê khai doanh thu đầu năm là 6.500.000 đồng/tháng (78.000.000 đồng/năm) thuộc trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống, không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN và thuộc trường hợp không được cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử.

Trong thời gian hoạt động năm 2023, hộ kinh doanh của ông Trần Văn Hiếu đã phát sinh thêm doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh sau khi đã kê khai ổn định doanh thu năm với cơ quan thuế. Phần doanh thu tăng thêm này được khách hàng yêu cầu ông Hiếu phải cung cấp hóa đơn bán hàng hóa cung cấp dịch vụ…

Ông Hiếu đã đến Chi cục Thuế khu vực Việt Yên - Hiệp Hòa đề nghị được cấp lẻ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Do việc phát sinh thêm doanh thu ngoài giá trị đã kê khai ổn định với cơ quan thuế trong năm 2023 nên cán bộ Chi cục Thuế khu vực Việt Yên – Hiệp Hòa đã hướng dẫn ông Hiếu thực hiện việc kê khai, xác định nộp thuế theo phương pháp kê khai để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử hoặc áp dụng phương pháp khoán để được cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Trong quá trình trao đổi, cán bộ thuế có tư vấn cho người nộp thuế về chi phí khởi tạo theo mức giá công khai do các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử công bố và tư vấn thuê kế toán để áp dụng phương pháp kê khai, ngoài ra cơ quan thuế không yêu cầu, gợi ý người nộp thuế đóng bất cứ khoản tiền nào đối với việc khởi tạo hóa đơn điện tử.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm