LuatVietnam

Đang thử việc vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cập nhật 4/8/2023 | Đăng tải: LVN.5760

hoi Hồng Thu
Tôi làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh từ giữa tháng 7. Đầu tháng 8, tôi bắt đầu thử việc tại doanh nghiệp mới trong hai tháng.
Xin hỏi trong thời gian này tôi có được nhận trợ cấp thất nghiệp không? Hết hai tháng thử việc, tôi muốn hoãn ký hợp đồng lao động để tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp có được không?

luat Luật sư Phạm Thanh Hữu - Đoàn luật sư TP. HCM:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 61/2020/NĐ-CP), người lao động đang thử việc (chưa ký hợp đồng lao động) thì chưa coi là "có việc làm". Do đó, trong thời gian thử việc, người lao động vẫn được nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Căn cứ khoản 1 Điều 27 Bộ luật Lao động 2019, khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động. Trường hợp thử việc đạt yêu cầu, người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc. Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

Như vậy, khi hết thời gian thử việc mà công ty không ký hợp đồng lao động thì người lao động tiếp tục được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp theo quy định; nếu công ty ký hợp đồng lao động thì người lao động sẽ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp người lao động đủ điều kiện để ký hợp đồng lao động nhưng các bên hoãn việc ký kết hợp đồng lao động để người lao động tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp thì đây là hành vi vi phạm pháp luật; và có thể bị xử phạt theo Điều 40 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm