LuatVietnam

blue-check Danh mục 10 cảng cạn (ICD) tại Việt Nam English attachment

Quyết định số 584/QĐ-BGTVT ngày 9/5/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam (3 trang)
Posted: 12/5/2022 7:33:38 AM | Latest updated: 19/5/2022 4:32:45 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5450
LuatVietnam

Quyết định ban hành mới Danh mục các cảng cạn (ICD) trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, ngoài 09 cảng ICD hiện nay, sẽ có thêm 01 cảng ICD mới là Cảng cạn Tân cảng Quế Võ thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1041/QĐ-BGTVTstatus1 ngày 28/5/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 9-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5450
Tệp đính kèm
enflag pdficon QD584-09052022BGTVT[VLO].pdf
Dòng thời gian

Vận tải biển