LuatVietnam

blue-check Danh mục 11 nhóm hàng hóa nhóm 2 thuộc diện quản lý chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 2711/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (56 trang)
Posted: 13/1/2023 10:17:20 AM | Latest updated: 13/1/2023 12:06:50 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5624
LuatVietnam

Các loại sản phẩm hàng hóa công bố tại Phụ lục đính kèm Quyết định này được cho là hàng hóa nhóm 2 thuộc diện kiểm tra chất lượng theo thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó:

- Nếu hàng sản xuất trong nước: biện pháp quản lý được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng;

- Nếu hàng nhập khẩu: biện pháp quản lý được áp dụng theo quy định tại: a) Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CPstatus2 ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 15/5/2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 01/11/2017 của Chính phủ; b) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN và Sửa đổi 1:2021/BKHCN QCVN 20:2019/BKHCN.

Danh mục này bao gồm 11 nhóm hàng hóa sau:

1. Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

2. Khí dầu mỏ dạng hóa lỏng (LPG)

3. Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

4. Đồ chơi trẻ em (về an toàn đồ chơi trẻ em)

5. Thiết bị điện và điện tử (an toàn điện)

6. Thiết bị điện và điện tử (tương thích điện từ)

7. Thép làm cốt bê tông

8. Thép các loại

9. Dầu nhờn động cơ đốt trong

10. Sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED

11. Thép không gỉ

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế Quyết định số 3810/QĐ-BKHCNstatus1 ngày 18/12/2019 và Quyết định số 3115/QĐ-BKHCNstatus1 ngày 13/11/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5624

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Quản lý chất lượng

blue-check Danh mục 11 nhóm hàng hóa nhóm 2 thuộc diện quản lý chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ
light-check Danh mục hàng hóa được phép ghi nhãn điện tử English attachment
blue-check Ngành Y tế sẽ tăng cường kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt
blue-check Bãi bỏ 03 thủ tục về công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu do Bộ KH&CN quản lý English attachment
blue-check Thay mới thủ tục kiểm tra và miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu tại TP. HCM
blue-check Hướng dẫn triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm
blue-check 05 định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ công trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn
blue-check Phương tiện đo và hàng đóng gói sẵn được miễn kiểm tra chất lượng ở khâu nhập khẩu English attachment
blue-check Các thủ tục mới về kiểm định phương tiện đo và cấp quyền sử dụng mã vạch
blue-check Cơ quan quản lý chuyên ngành không giữ thẩm quyền xác nhận hàng hóa nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra
blue-check Về căn cứ xác định hàng nhập khẩu phi mậu dịch được miễn kiểm tra chất lượng English attachment
blue-check 31 định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
blue-check Các điểm mới đáng lưu ý về đo lường và kiểm tra chất lượng hàng hóa kể từ 15/3/2022 English attachment
blue-check Quy trình đăng ký công bố hợp quy sản phẩm chăn nuôi, thú y tại TP. HCM
blue-check Gỡ bỏ thủ tục đăng ký sử dụng mã vạch nước ngoài English attachment
blue-check Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm loại 5, loại 8
blue-check Sửa đổi điều kiện và tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam English attachment
blue-check Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam
blue-check Quy trình công bố hợp chuẩn, hợp quy (áp dụng tại TP. HCM)
blue-check Quy trình đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy tại TP. HCM