LuatVietnam

blue-check Danh mục 54 thủ tục công chứng hợp đồng được bãi bỏ (tại TP. HCM)

Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp (5 trang)
Posted: 14/6/2022 2:45:43 PM | Latest updated: 16/6/2022 4:10:25 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5475
LuatVietnam

Quyết định công bố Danh mục 54 thủ tục công chứng bị bãi bỏ trên địa bàn TP. HCM, bao gồm các thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà, đất; tặng cho nhà, đất; cho thuê đất trong khu công nghiệp; cho thuê nhà; thế chấp nhà; công chứng hợp đồng góp vốn, hợp tác kinh doanh; ...

Các thủ tục này được bãi bỏ căn cứ theo quy định tại Nghị định 92/2017/NĐ-CP và Quyết định số 991/QĐ-BTP ngày 11/6/2021.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục hành chính tại mục B.B1.II ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBNDstatus2 ngày 29/6/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 30-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5475
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Công chứng - Chứng thực