LuatVietnam

blue-check Danh mục 54 thủ tục công chứng hợp đồng được bãi bỏ (tại TP. HCM)

Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp (5 trang)
Posted: 14/6/2022 2:45:43 PM | Latest updated: 16/6/2022 4:10:25 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5475
LuatVietnam

Quyết định công bố Danh mục 54 thủ tục công chứng bị bãi bỏ trên địa bàn TP. HCM, bao gồm các thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà, đất; tặng cho nhà, đất; cho thuê đất trong khu công nghiệp; cho thuê nhà; thế chấp nhà; công chứng hợp đồng góp vốn, hợp tác kinh doanh; ...

Các thủ tục này được bãi bỏ căn cứ theo quy định tại Nghị định 92/2017/NĐ-CP và Quyết định số 991/QĐ-BTP ngày 11/6/2021.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục hành chính tại mục B.B1.II ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBNDstatus2 ngày 29/6/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5475

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công chứng - Chứng thực

blue-check Bản sao chứng thực có giá trị sử dụng bao lâu?
blue-check Hợp đồng ủy quyền mua bán đất có thể chứng thực tại UBND cấp xã
blue-check Danh mục 54 thủ tục công chứng hợp đồng được bãi bỏ (tại TP. HCM)
blue-check Cấm đòi bản sao chứng thực nếu luật không có quy định
blue-check Về việc chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông English attachment
blue-check Các thủ tục mới về thành lập văn phòng công chứng và đăng ký công chứng viên tại TP. HCM
blue-check "Văn bản từ chối thừa kế nhà đất" phải chứng thực tại địa phương nơi có nhà đất
blue-check Làm thế nào nếu công chứng viên đòi hỏi giấy tờ ngoài quy định?
blue-check Các thủ tục đăng ký hoạt động công chứng
blue-check Tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại TP. HCM
blue-check Cẩn trọng khi công chứng hợp đồng, giao dịch
blue-check Giấy ủy quyền vay vốn của thành viên hộ gia đình phải chứng thực chữ ký
blue-check Loại giấy tờ tùy thân nào được chấp nhận khi chứng thực giao dịch BĐS?
blue-check Thay mới quy chế bổ nhiệm công chứng viên (kèm biểu mẫu) English attachment
blue-check Chỉ Công chứng viên mới được quyền công chứng hợp đồng, giao dịch
blue-check Những giấy tờ thông thường vẫn có thể yêu cầu chứng thực bản dịch
blue-check Tờ khai quan hệ thừa kế có thể chứng thực chữ ký
blue-check Bản sao hộ chiếu phải có đủ các trang thị thực English attachment
blue-check Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự chưa được thực hiện trực tuyến
blue-check Người nước ngoài có bị từ chối công chứng di sản thừa kế nhà đất tại Việt Nam?