LuatVietnam

blue-check Danh mục các cảng cạn Việt Nam năm 2023 English attachment

Quyết định số 506/QĐ-BGTVT ngày 27/4/2023 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam (3 trang)
Posted: 28/4/2023 8:00:30 AM | Latest updated: 8/5/2023 9:49:16 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5689 | Vietlaw: 610
LuatVietnam

Quyết định ban hành Danh mục các cảng cạn Việt Nam năm 2023, thay thế Danh mục ban hành tại Quyết định số 584/QĐ-BGTVTstatus1 ngày 9/5/2022.

Bao gồm 11 cảng sau:

1. Cảng cạn (ICD) Hải Linh, tỉnh Phú Thọ

2. Cảng cạn Km3+4 Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

3. Cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng, TP. Hải Phòng

4. Cảng cạn Đình Vũ - Quảng Bình, TP. Hải Phòng

5. Cảng cạn Hoàng Thành, TP. Hải Phòng

6. Cảng cạn Tân cảng Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

7. Cảng cạn Long Biên, TP. Hà Nội

8. Cảng cạn Tân cảng Hà Nam, tỉnh Hà Nam

9. Cảng cạn (ICD) Phúc Lộc - Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

10. Cảng cạn Tân cảng Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

11. Cảng cạn Tân cảng Long Bình giai đoạn 1, tỉnh Đồng Nai

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 584/QĐ-BGTVTstatus1 ngày 09/5/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 27-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5689

Tệp đính kèm

enflag wordicon QD506_27042023BGTVT[VLO].docx

Dòng thời gian

Vận tải biển

blue-check Danh mục các cảng cạn Việt Nam năm 2023 English attachment
blue-check Bán tàu biển chạy tuyến nội địa không được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Các lưu ý về kê khai thuế khi thu hộ cước cho hãng vận tải nước ngoài English attachment
blue-check Vận chuyển hàng hóa tuyến quốc tế được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Các thủ tục mới sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải
blue-check Quy trình cấp phép chạy thử tàu biển mới đóng hoặc hoán cải (tại TP. HCM)
blue-check Ký thêm hợp đồng cho thuê tàu ở nước ngoài phải gia hạn thời gian tạm xuất English attachment
blue-check Cắt giảm nhiều khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực vận tải từ 1/10/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi các thủ tục kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải English attachment
blue-check Thay mới mẫu giấy chứng nhận đăng kiểm tàu biển và tàu thủy nội địa English attachment
blue-check Quy định mới về bảo trì công trình hàng hải
blue-check Danh mục mới về cảng biển Việt Nam
blue-check Mức phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP. HCM kể từ 1/8/2022 English attachment
blue-check Hóa đơn thu hộ cước tàu biển phải ghi rõ ký hiệu về thuế suất GTGT English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài từ 16/6/2022
blue-check Mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. HCM sẽ được sửa đổi trong tháng 7/2022 English attachment
blue-check Sắp sửa mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. HCM
blue-check Các trường hợp XNK qua cảng biển TP. HCM phải nộp phí hạ tầng từ 1/4/2022 English attachment
blue-check Hàng xuất/nhập khẩu qua cảng biển TP. HCM sẽ phải nộp phí hạ tầng kể từ 1/4/2022
blue-check [TP. HCM] Hàng đóng ghép chung container vẫn phải tính nộp riêng phí hạ tầng cảng biển