LuatVietnam

blue-check Danh mục các cuộc điều tra thống kê quốc gia từ năm 2023

Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia (59 trang)
Posted: 16/2/2023 7:06:42 AM | Latest updated: 20/2/2023 11:03:08 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5640
LuatVietnam

Quyết định ban hành mới Danh mục các cuộc điều tra thống kê quốc gia trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, áp dụng từ năm 2023.

Danh mục bao gồm tên cuộc điều tra, mục đích điều tra, đối tượng, đơn vị điều tra, nội dung điều tra, thời kỳ điều tra và cơ quan chủ trì điều tra, trong đó có điều tra về doanh nghiệp, việc làm, lao động, tiền lương, ngành sản xuất...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 và thay thế Quyết định số 43/2016/QĐ-TTgstatus1 ngày 17/10/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5640

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Thống kê

blue-check Danh mục các cuộc điều tra thống kê quốc gia từ năm 2023