LuatVietnam

stop-check Danh mục các TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Quyết định số 3506/QĐ-BVHTTDLstatus1 ngày 19/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (996 trang)
Posted: 13/1/2022 2:00:20 PM | Latest updated: 29/12/2022 11:45:32 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5382
LuatVietnam

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Thay thế Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020; Quyết định số 632/QĐ-BVHTTDL ngày 04/02/2021; Quyết định số 820/QĐ-BVHTTDL ngày 09/3/2021; Quyết định số 1258/QĐ-BVHTTDLstatus1 ngày 08/4/2021; Quyết định số 1662/QĐ-BVHTTDL ngày 25/5/2021.

Ghi chú về hiệu lực
  • Thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch cấp trung ương có số thứ tự 82, 83, 84 tại điểm C2 mục C phần I và thủ tục hành chính cấp tỉnh có số thứ tự 102, 103, 104, 109, 116, 117, 118, 119 tại điểm C1 mục C phần II ban hành kèm theo Quyết định này hết hiệu lực kể từ ngày 31/3/2022, theo quy định tại Quyết định số 757/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2022.
  • Hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023, thay thế bằng Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDLstatus2 ngày 26/12/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2022
Hết hiệu lực 1-Jan-2023
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5382
Văn bản thay thế

follow 3684/QĐ-BVHTTDL status2 - Danh mục TTHC chuẩn hóa năm 2022 thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Văn hóa - Thể thao

blue-check Thay mới 21 thủ tục về cấp phép triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, tổ chức lễ hội tại Hà Nội
blue-check Thay mới thủ tục đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Hà Nội
blue-check Thay mới các thủ tục cấp phép phân loại phim, dịch vụ quay phim và tổ chức liên hoan phim
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường (tại TP. HCM)
blue-check Quy định chi tiết Luật Điện ảnh 2022 English attachment
blue-check Quy định mới về Hội đồng thẩm định kịch bản phim (sử dụng NSNN)
blue-check Trách nhiệm của doanh nghiệp khi tổ chức các hoạt động dành cho trẻ em
blue-check Thay mới các mẫu đơn, giấy phép trong hoạt động điện ảnh
blue-check Thay mới Quy trình cấp phép nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình biểu diễn nghệ thuật
blue-check Sửa đổi quy định về cấp phép nhập khẩu phim English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép tổ chức các cuộc thi, chương trình biểu diễn nghệ thuật tại TP. HCM
blue-check Đã có Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
blue-check Danh mục TTHC về văn hóa, thể thao, du lịch được ưu tiên thực hiện trực tuyến năm 2022
blue-check Quy định mới về cấp phép và quản lý kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng English attachment
blue-check Luật Điện ảnh 2022 English attachment
light-check Luật Thi đua, khen thưởng 2022 English attachment
blue-check Sửa đổi quy trình, biểu mẫu về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa English attachment
blue-check Thay mới 120 quy trình thủ tục trong lĩnh vực văn hóa, thể thao tại Hà Nội
blue-check Các trường hợp phải hoàn trả tiền cho người mua vé số Vietlott
blue-check Các tỉnh sẽ tự cân nhắc việc mở cửa lại quán karaoke, vũ trường tùy tình hình dịch English attachment