LuatVietnam

blue-check Danh mục công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường English attachment

Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 22/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường (9 trang)
Posted: 23/8/2023 7:10:38 AM | Latest updated: 30/8/2023 4:57:23 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5772 | Vietlaw: 626
LuatVietnam

Quyết định này ban hành Danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường (Phụ lục đính kèm) làm cơ sở xem xét cho hưởng các ưu đãi, hỗ trợ về đất đai, thuế, vốn,... theo Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 08/2022/NĐ-CP, gồm các nhóm:

1. Thiết bị, sản phẩm để xử lý khí thải

2. Thiết bị, sản phẩm để xử lý nước thải, tái sử dụng nước thải

3. Thiết bị phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại và các thiết bị tái chế chất thải, phế liệu khác

4. Thiết bị để phá dỡ phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy hết thời hạn sử dụng

5. Thiết bị, phụ tùng thay thế phục vụ hệ thống xử lý chất thải, trạm trung chuyển và công trình bảo vệ môi trường khác

6. Thiết bị đo lường, giám sát môi trường

7. Thiết bị, sản phẩm phục vụ sản xuất năng lượng từ chất thải

8. Hóa chất, chế phẩm sinh học, vật liệu, vật tư thay thế phục vụ xử lý chất thải, bảo vệ môi trường

9. Thiết bị, sản phẩm phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học

10. Thiết bị, sản phẩm phục vụ khắc phục sự cố môi trường

11. Thiết bị, sản phẩm khác phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường

12. Công nghệ chế tạo, sản xuất thiết bị, sản phẩm quy định tại Phụ lục này

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 22-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5772

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu