LuatVietnam

light-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 English attachment

Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (1358 trang)
Posted: 30/6/2022 1:42:18 PM | Latest updated: 22/7/2022 8:32:13 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5484 | Vietlaw: 569
LuatVietnam

Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa XNK 2022, thay thế Danh mục hàng hóa XNK 2018 ban hành tại Thông tư 65/2017/TT-BTCstatus3 .

Trong đó, Danh mục hàng hóa XNK 2022 được quy định chi tiết tại Phụ lục I.

Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục XNK 2022 được quy định chi tiết tại Phụ lục II.

Danh mục này sẽ chính thức áp dụng kể từ ngày 1/12/2022.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2022.

Thay thế Thông tư số 65/2017/TT-BTCstatus3 ngày 27/6/2017 và Thông tư số 09/2019/TT-BTCstatus3 ngày 15/02/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5484

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT31-08062022BTC[EN].pdf

Dòng thời gian

Xuất nhập khẩu

blue-check "Thuốc lá điện tử" chưa được phép nhập khẩu vào Việt Nam
blue-check Hóa đơn GTGT bán hàng cho DNCX chỉ phải nộp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ
blue-check Được phép nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để gắn vào hàng SXXK
blue-check Khai sai thuế suất do chưa có Biểu thuế FTA được miễn xử phạt English attachment
blue-check Thủ tục cấp thông báo giao hạn ngạch nhập khẩu đường thông qua đấu giá
blue-check Hãng tàu nếu không tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ bị Hải quan cấm ra vào cảng English attachment
blue-check Danh sách 357 doanh nghiệp sẽ bị kiểm tra quyết toán hàng gia công, SXXK năm 2021
blue-check Nhập khẩu hàng hóa không phù hợp với giấy phép bị phạt từ 2 đến 50 triệu đồng English attachment
blue-check Xuất khẩu cà phê phải nộp phí niên liễm (0,4 USD/tấn)
blue-check Về hồ sơ, thủ tục hải quan đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu
light-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 English attachment
blue-check "Nhung hươu" có bị dừng nhập khẩu?
blue-check Cách xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ không có tờ khai nhập khẩu đối ứng
blue-check Phân loại, gia cố bao bì hàng hóa trong kho ngoại quan phải thông báo trước với Hải quan
blue-check Nhập khẩu hàng bù cho lô hàng lỗi, khai báo mã loại hình H11
blue-check Đã có hướng dẫn về việc nộp bổ sung thuế GTGT cho hàng SXXK được nhập khẩu tại chỗ
blue-check Cà phê xuất khẩu sẽ phải đóng tiền niên liễm
blue-check Xuất khẩu hàng thuộc Danh mục CITES phải khai báo nguồn gốc nhập khẩu English attachment
blue-check Tạm nhập sản phẩm đã xuất khẩu để bảo hành không cần xin giấy phép English attachment
blue-check Hướng dẫn áp dụng bảng mã mới về loại hình XNK