LuatVietnam

blue-check Danh mục mã định danh điện tử của UBND và các Sở, ngành tại TP. Hà Nội

Công văn số 2918/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội (190 trang)
Posted: 23/8/2022 3:49:35 PM | Latest updated: 24/8/2022 10:01:39 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định công bố Danh mục mã định danh điện tử của UBND TP. Hà Nội và các quận, huyện, sở, ban, ngành trực thuộc TP. Hà Nội. Chi tiết xem phụ lục đính kèm.

Mã định danh điện tử công bố tại Quyết định này nhằm phục vụ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của TP. Hà Nội với các Bộ, ngành khác.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 và Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 14/4/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 19-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giao dịch điện tử

blue-check Mô hình thiết kế nền tảng BHXH số phiên bản 2.0
light-check Quy định khung về tài khoản giao dịch điện tử English attachment
blue-check Danh mục mã định danh điện tử của UBND và các Sở, ngành tại TP. Hà Nội
blue-check Cá nhân có thể nộp online các khoản thuế, phí trước bạ qua eTax Mobile
blue-check Các dự án Luật được thảo luận trong phiên họp Chính phủ tháng 7/2022
blue-check Ngân hàng sẽ thí điểm xác thực từ xa thông tin của khách hàng vay vốn
blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử English attachment
blue-check Các bước đăng ký tài khoản khai thuế trên eTax Mobile
blue-check [Dự thảo] Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)
blue-check Sổ BHXH và thẻ BHYT sẽ phát hành dưới dạng file có chữ ký số
blue-check Những tiện ích và cách cài đặt ứng dụng Etax Mobile
blue-check Sẽ kết nối Cơ sở dữ liệu dân cư với nhiều dữ liệu khác trong năm 2022
blue-check Từ 1/6/2022, văn bản của công đoàn gởi đăng website phải ký số
blue-check Quy trình ký số từ xa
blue-check Chiến lược phát triển kinh tế số tại Việt Nam đến 2025 English attachment
blue-check Các bước khai nộp online hồ sơ quyết toán thuế năm 2021 của cá nhân
blue-check Các bước đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử của cá nhân
blue-check Mức thu phí duy trì hệ thống kiểm tra chứng thư số kể từ 1/6/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi Quy chuẩn về mã định danh điện tử của các cơ quan, doanh nghiệp
blue-check Doanh nghiệp được lựa chọn ký hợp đồng kinh tế dạng giấy hoặc điện tử English attachment