LuatVietnam

blue-check Danh mục mới về hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu English attachment

Thông tư số 08/2023/TT-BCT ngày 31/3/2023 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương (35 trang)
Posted: 7/4/2023 7:08:43 AM | Latest updated: 17/5/2023 12:06:06 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5674 | Vietlaw: 611
LuatVietnam

Thông tư thay mới các Danh mục bao gồm:

1. Danh mục và chi tiết mã HS hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu (thay thế Phụ lục I của Thông tư số 12/2018/TT-BCTstatus2 ).

2. Danh mục và chi tiết mã HS hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu (thay thế Phụ lục II của Thông tư số 12/2018/TT-BCTstatus2 ).

3. Danh mục chi tiết theo mã HS đối với thóc, gạo xuất khẩu (thay thế Phụ lục I của Thông tư số 41/2019/TT-BCTstatus2 ).

4. Danh mục chi tiết theo mã HS đối với nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá (thay thế Phụ lục VI của Thông tư số 41/2019/TT-BCTstatus2 ).

5. Danh mục chi tiết theo mã HS đối với máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá (thay thế Phụ lục VII của Thông tư số 41/2019/TT-BCTstatus2 ).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/5/2023.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BCT ngày 24/4/2023.
Xem Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BCT ngày 11/5/2023.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 11/VBHN-BCT[Hợp nhất] - Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
blue-check 10/VBHN-BCT[Hợp nhất] - Danh mục mã HS của các mặt hàng do Bộ Công thương quản lý

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 16-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5674

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT08_31032023BCT[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

light-check Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ 1/6/2023 English attachment
blue-check Hàng giao theo chỉ định của thương nhân nước ngoài đã có hiện diện tại VN không được coi là XNK tại chỗ
light-check 09 Danh mục mới về máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được
blue-check Sở Công thương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc
blue-check Giải đáp về khai báo tem rượu, tem thuốc lá trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến
blue-check Danh mục mới về hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu English attachment
blue-check Ý kiến của Bộ Tài chính về căn cứ xác định sản phẩm tái chế được miễn thuế XK
blue-check [Dự thảo] Luật Xuất nhập cảnh sửa đổi năm 2023
blue-check [Tp. Hà Nội] Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tham gia mạng phân phối hàng hóa toàn cầu
blue-check Các lưu ý khi tái xuất hàng tạm nhập, quá cảnh, chuyển khẩu
blue-check Có được bù trừ thuế GTGT đầu vào với thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu?
blue-check Công bố hạn ngạch nhập khẩu trứng và thuốc lá từ EAEU giai đoạn 2023 - 2027 English attachment
blue-check Quá trình tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ được Hải quan giám sát chặt chẽ
blue-check Sẽ tăng cường giám sát hàng xuất khẩu tráo với hàng quá cảnh để trốn thuế
blue-check Tờ khai xuất khẩu sản phẩm không cần ghi danh sách các tờ khai nhập nguyên liệu
blue-check Các lưu ý về mã loại hình và chính sách thuế khi tái nhập hàng xuất khẩu
blue-check Các giải đáp của TCHQ về chính sách thuế và thủ tục xuất nhập khẩu
blue-check Hàng hóa chuyên ngành nhập khẩu từ 30/12/2022 phải kê khai theo mã HS mới English attachment
blue-check Nhập khẩu xơ bông có bị quản lý như phế liệu? English attachment
blue-check Bãi bỏ Thông tư ban hành danh mục hàng nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ GTVT English attachment