LuatVietnam

blue-check Danh mục thuốc cổ truyền được tạm gia hạn lưu hành đến 31/12/2024 (Đợt 4)

Quyết định số 226/QĐ-YDCT ngày 21/8/2023 của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 4) (5 trang)
Posted: 24/8/2023 7:20:55 AM | Latest updated: 24/8/2023 4:30:49 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định này công bố Đợt 4 Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước có giấy đăng ký lưu hành đã hết hiệu lực được tiếp tục gia hạn sử dụng đến hết ngày 31/12/2024 theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 .

Trường hợp thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền trong danh mục đã thực hiện thay đổi, bổ sung trong quá trình lưu hành hoặc có đính chính, sửa đổi thông tin liên quan đến giấy đăng ký lưu hành được cấp, doanh nghiệp xuất trình văn bản phê duyệt thay đổi với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 21-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu