LuatVietnam

blue-check Danh sách 357 doanh nghiệp sẽ bị kiểm tra quyết toán hàng gia công, SXXK năm 2021

Công văn số 2505/TCHQ-GSQL ngày 27/6/2022 của Tổng cục Hải quan về kiểm tra báo cáo quyết toán (26 trang)
Posted: 5/7/2022 3:47:48 PM | Latest updated: 7/7/2022 1:33:53 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5489
LuatVietnam

Văn bản công bố Danh sách 357 doanh nghiệp trên cả nước sẽ bị cơ quan hải quan kiểm tra báo cáo quyết toán hàng gia công, SXXK năm 2021.

Các doanh nghiệp này bị đưa vào danh sách kiểm tra báo cáo quyết toán bởi một số lý do sau: có chênh lệch số liệu báo cáo quyết toán năm 2021 với số liệu trên hệ thống; không thông báo cơ sở sản xuất gia công; sử dụng cùng 01 mã nguyên liệu cho nhiều nguyên phụ liệu; có nghi vấn chênh lệch giữa lượng nguyên phụ liệu nhập khẩu và lượng sản phẩm xuất ra; chưa nộp báo cáo quyết toán năm 2021; có rủi ro về định mức hàng xuất khẩu; nghi ngờ chênh lệch giữa báo cáo quyết toán với thực tế; có rủi ro gian lận nguyên liệu; tình hình xuất nhập khẩu bất thường;....

Thời điểm kiểm tra báo cáo quyết toán sẽ trước thời điểm nộp báo cáo quyết toán năm 2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5489

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check "Thuốc lá điện tử" chưa được phép nhập khẩu vào Việt Nam English attachment
blue-check Những trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan
blue-check Hóa đơn GTGT bán hàng cho DNCX chỉ phải nộp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ
blue-check Được phép nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để gắn vào hàng SXXK English attachment
blue-check Khai sai thuế suất do chưa có Biểu thuế FTA được miễn xử phạt English attachment
blue-check Thủ tục cấp thông báo giao hạn ngạch nhập khẩu đường thông qua đấu giá
blue-check Hãng tàu nếu không tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ bị Hải quan cấm ra vào cảng English attachment
blue-check Danh sách 357 doanh nghiệp sẽ bị kiểm tra quyết toán hàng gia công, SXXK năm 2021
blue-check Nhập khẩu hàng hóa không phù hợp với giấy phép bị phạt từ 2 đến 50 triệu đồng English attachment
blue-check Xuất khẩu cà phê phải nộp phí niên liễm (0,4 USD/tấn)
blue-check Về hồ sơ, thủ tục hải quan đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu
light-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 English attachment
blue-check "Nhung hươu" có bị dừng nhập khẩu?
blue-check Cách xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ không có tờ khai nhập khẩu đối ứng
blue-check Phân loại, gia cố bao bì hàng hóa trong kho ngoại quan phải thông báo trước với Hải quan
blue-check Nhập khẩu hàng bù cho lô hàng lỗi, khai báo mã loại hình H11
blue-check Đã có hướng dẫn về việc nộp bổ sung thuế GTGT cho hàng SXXK được nhập khẩu tại chỗ
blue-check Cà phê xuất khẩu sẽ phải đóng tiền niên liễm
blue-check Xuất khẩu hàng thuộc Danh mục CITES phải khai báo nguồn gốc nhập khẩu English attachment
blue-check Tạm nhập sản phẩm đã xuất khẩu để bảo hành không cần xin giấy phép English attachment