LuatVietnam

blue-check Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng (Đợt 36) English attachment

Công văn số 4489/QLD-CL ngày 30/5/2022 của Cục Quản lý Dược về việc công bố đợt 36 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng (3 trang)
Posted: 31/5/2022 8:11:51 AM | Latest updated: 10/6/2022 1:08:45 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5469 | Vietlaw: 564
LuatVietnam

Văn bản công bố Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng (Đợt 36) phải lấy mẫu kiểm tra 100% lô thuốc nhập khẩu. Chi tiết xem Danh sách đính kèm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5469
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV4489-30052022QLD[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Dược phẩm - Hóa mỹ phẩm