LuatVietnam

blue-check Danh sách ô tô ngoại giao đã bán, cho tặng nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng

Công văn số 5600/BTC-TCHQ ngày 14/6/2022 của Bộ Tài chính về việc xử lý xe ô tô tồn đọng theo quy định Quyết định số 14/2021/QĐ-TTg (19 trang)
Posted: 20/6/2022 8:02:25 AM | Latest updated: 22/6/2022 5:02:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5479
LuatVietnam

Văn bản chuyển Danh sách các xe ô tô ngoại giao đã bán, cho, biếu tặng tại Việt Nam nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định để Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 14/2021/QĐ-TTg .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5479
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Ô tô - xe máy