LuatVietnam

Đất nông nghiệp có được góp vốn vào dự án nhà ở?

Cập nhật 4/1/2023 | Đăng tải: LVN.5618

hoi Trần Thị Minh Lan (TPHCM)
Công ty của tôi được cơ quan nhà nước cấp quyết định chủ trương xây dựng chung cư, nhà ở thương mại. Trong đó, khu đất để thực hiện dự án thuộc quyền sử dụng của các cổ đông của công ty, bao gồm một phần đất ở và một phần đất nông nghiệp.
Dự án phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt. Nay công ty tôi muốn làm thủ tục nhận chuyển nhượng hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án và chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Công ty có thực hiện được không? Nếu được thì quy trình, thủ tục như thế nào?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án nhà ở thương mại phải tuân thủ quy định của hệ thống pháp luật như pháp luật về đất đai, nhà ở, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, kinh doanh bất động sản.

Pháp luật về đất đai có quy định về các trường hợp cụ thể, điều kiện, căn cứ, thẩm quyền, quyền và nghĩa vụ, trình tự, thủ tục thực hiện như tại Điều 193 Luật Đất đai năm 2013 quy định các điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, trong đó có điều kiện:

"1. Có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án".

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đầu tư trong nước

otvet Đất nông nghiệp có được góp vốn vào dự án nhà ở?
otvet Nhận chuyển nhượng đất thuê có được kế thừa ưu đãi miễn giảm tiền thuê?
otvet Cơ quan nào phê duyệt dự án nhà ở thuộc diện không đấu giá quyền sử dụng đất?
otvet Thay đổi công nghệ xử lý nước thải của dự án phải đánh giá lại tác động môi trường
otvet Thủ tục điều chỉnh dự án khi phát sinh tăng tổng mức đầu tư
otvet Tăng tổng mức đầu tư dự án, lập báo cáo điều chỉnh như thế nào?
otvet Xây trường học trên đất thương mại phải làm thủ tục chuyển mục đích
otvet Trường hợp nào dự án đầu tư được phép gia hạn tiến độ trên 24 tháng?
otvet Điều kiện sửa đổi hình thức ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án
otvet Chủ đầu tư có được hoàn trả tiền ký quỹ nếu dự án chậm tiến độ?
otvet Dự án đầu tư sai phạm trong trường hợp nào sẽ bị dừng hoạt động?
otvet Dự án đầu tư có bị khống chế số lần gia hạn tiến độ?
otvet Có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu dự án phát sinh thêm chi phí giải phóng mặt bằng?
otvet Thuê sản xuất phần mềm có được ưu đãi thuế TNDN?
otvet Dự án điện mặt trời có được ưu đãi thuế TNDN?
otvet Công ty phần mềm vốn trong nước có được ưu đãi thuế?
otvet Lập Công ty trong khu công nghiệp có được ưu đãi thuế?
otvet Sản xuất sản phẩm từ rác thải có được ưu đãi đầu tư?
otvet Dự án đầu tư công phê duyệt trước 1/1/2015 được điều chỉnh theo quy định nào?
otvet Dự án di dời vào khu công nghiệp có được ưu đãi thuế?