LuatVietnam

Lược đồ | Đất phi nông nghiệp

Tổng số 39 bản ghi | Cập nhật đến: 21-Aug-2023

HƯỚNG DẪN
red-check 16/9/2016 TP.HCM: chuyển sang đất phi nông nghiệp phải nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa
(Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND)

Theo Điều 3 Quyết định này, tổ chức, cá nhân khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì ngoài nghĩa vụ tài chính phải nộp, còn phải nộp thêm khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. Xem thêm

Mức nộp được xác định bằng tỷ lệ % x diện tích x giá của loại đất trồng lúa.

Trong đó, có 02 mức tỷ lệ là 80% hoặc 50%, được áp dụng như sau:

- 80% nếu chuyển mục đích thành đất ở; đất kinh doanh dịch vụ, thương mại; tài chính; nhà hàng; khách sạn; văn phòng làm việc và cho thuê thì áp dụng tỷ lệ.

- 50% nếu chuyển mục đích để sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp; nhà kho, nhà xưởng; hoạt động khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất xây dựng siêu thị, cửa hàng thương mại - dịch vụ bán hàng bình ổn giá; cửa hàng xăng dầu; xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê tại các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất; bến cảng, bến tàu, bến phà, bến đò, bến xe, nhà ga.

Khoản tiền này không được khấu trừ vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp, nhưng được tính vào vốn đầu tư của dự án.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau mười (10) ngày kể từ ngày ký.

blue-check 1/1/2012 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp English attachment
(Luật số 48/2010/QH12)

Đất phi nông nghiệp thuộc diện chịu thuế theo Luật này bao gồm: đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị; đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm. Xem thêm

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, về trường hợp được miễn thuế, về căn cứ và kê khai nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Bãi bỏ Pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1992 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1994.

blue-check 20/2/2017 Đất phi nông nghiệp không được miễn giảm tiền thuê theo diện "sử dụng lao động thiểu số"
(Công văn số 534/TCT-DNL)

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 52/2013/TT-BTCstatus1 , doanh nghiệp nếu sử dụng từ 30% lao động là người dân tộc thiểu số thì được miễn, giảm tiền thuê đất. Xem thêm

Tuy nhiên, cần lưu ý, việc miễn, giảm tiền thuê đất chỉ áp dụng với diện tích đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Đối với phần diện tích đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì không được miễn, giảm tiền thuê.

blue-check 10/9/2014 Sử dụng đất vườn xây nhà trọ phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
(Công văn số 3899/TCT-CS)

Theo quy định tại Điều 6, 7 Luật sử dụng đất phi nông nghiệp 48/2010/QH12, trường hợp cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất vườn, đất thuộc lộ giới vào mục đích xây dựng nhà ở, nhà trọ thì phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

blue-check 10/7/2014 Người thuê nhà của Nhà nước không chịu trách nhiệm về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
(Công văn số 2607/TCT-CS)

Theo quy định tại Khoản 3.6, Điều 3, Thông tư số 153/2011/TT-BTCstatus2 , đối với nhà thuê của Nhà nước thì trách nhiệm nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thuộc về bên cho thuê nhà (tức đơn vị được giao ký hợp đồng với người thuê). Xem thêm

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp được Nhà nước giao nhiệm vụ quản lý, điều hành và ký hợp đồng thuê nhà các khu chung cư và nhà liền kề do Ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng thì chính doanh nghiệp chịu trách nhiệm kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chứ không phải người thuê nhà

blue-check 3/9/2013 Về thời hạn kê khai thuế khi chuyển nhượng đất phi nông nghiệp
(Công văn số 2873/TCT-CS)

Trường hợp người SDĐPNN thuộc đối tượng phải khai tổng hợp nếu trong năm thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải nộp đủ số thuế phải nộp cho thửa đất chuyển nhượng (nộp lần đầu và nộp theo cách tổng hợp nhiều thửa đất) trước khi làm thủ tục chuyển nhượng. Xem thêm

Người nhận chuyển nhượng đất phi nông nghiệp thực hiện khai thuế lần đầu trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận chuyển nhượng và phải thực hiện khai tổng hợp (nếu thuộc đối tượng) vào ngày 31/3 năm sau đối với thửa đất nhận chuyển nhượng; Số thuế phải nộp được tính trừ đi số thuế người chuyển nhượng đã nộp trong năm đối với thửa đất chuyển nhượng.

blue-check 11/6/2013 Về cách tính thuế đất phi nông nghiệp sử dụng không đúng mục đích
(Công văn số 1936/TCT-CS)

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 153/2011/TT-BTCstatus2 \, đất phi nông nghiệp sử dụng không đúng mục đích bị tính theo thuế suất 0,15%. Giá tính thuế trong trường hợp này căn cứ theo giá đất tương ứng với mục d8ích sử dụng do UBND cấp tỉnh công bố Xem thêm

Việc xác định như thế nào là "sử dụng đất phi nông nông nghiệp không đúng mục đích", căn cứ theo Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 45/2011/TT-BTNMT .

blue-check 20/5/2013 Đất phi nông nghiệp chuyển sang đất ở, doanh nghiệp không được miễn tiền sử dụng đất
(Công văn số 1635/TCT-CS)

Theo quy định tại Điều 29, Nghị định số 84/2007/NĐ-CPstatus1 , việc miễn tiền sử dụng đất khi doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp sang đất ở chỉ áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp được Nhà nước giao đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo dự án. Xem thêm

Riêng hộ gia đình và cá nhân được miễn tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp của chính mình sang đất ở.

Tuy nhiên, do Điểm a, Khoản 1, Điều 29, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11status1 bắt buộc cá nhân khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất (phi nông nghiệp) vào doanh nghiệp phải chuyển quyền sử dụng đất sang Công ty nên khi chuyển mục đích sang đất ở thì không còn được miễn tiền sử dụng đất như quy định tại Điều 29, Nghị định số 84/2007/NĐ-CPstatus1 nêu trên.

blue-check 29/11/2012 Về việc thu tiền sử dụng đất đối với đất phi nông nghiệp chuyển sang làm đất ở
(Công văn số 4280/TCT-CS)

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 84/2007/NĐ-CPstatus1 , đối với đất do hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, nếu là đất phi nông nghiệp (PNN) được sử dụng ổn định lâu dài trước ngày 1/7/2004 theo quy định của pháp luật đất đai thì nay được tiếp tục sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích PNN và không phải nộp tiền sử dụng đất khi được chuyển sang làm đất ở. Xem thêm

Trường hợp đất PNN nêu trên không phải là đất có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài thì khi chuyển mục đích sang làm đất ở phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

blue-check 10/8/2012 Đất xây dựng trạm điện được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
(Công văn số 2850/TCT-DNL)

Văn bản trả lời về trường hợp của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Cần Thơ liên quan đến việc kê khai thuế SDĐPNN đối với đất xây dựng trạm điện. Theo quy định tại khoản 2b Điều 2 Nghị định số 53/2011/NĐ-CPstatus2 thì đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc diện chịu thuế SDĐPNN. Xem thêm

Tuy nhiên, trường hợp Công ty sử dụng một phần diện tích đất làm mặt bằng nêu trên để xây trạm điện, hệ thống đường dây tải điện thì diện tích đất xây dựng trạm điện, hệ thống đường dây tải điện này Công ty không phải kê khai, nộp thuế SDĐPNN.

blue-check 18/7/2012 Về đối tượng được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
(Công văn số 2554/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Thông tư số 153/2011/TT-BTCstatus2 , người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học sẽ được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng đối với diện tích đất do chính người này đứng tên. Đối với diện tích đất do các thành viên trong gia đình của người này đứng tên thì hiện nay chưa có quy định được miễn.

blue-check 16/7/2012 Chuyển nhượng đất dự án, người nhận chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
(Công văn số 2496/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc của ông Phan An Sa về người nộp thuế SDĐPNN theo quy định tại Thông tư số 153/2011/TT-BTCstatus2 . Xem thêm

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật thuế SDĐPNN số 48/2010/QH12, người nộp thuế SDĐPNN là người có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế.

Theo đó, trường hợp Nhà nước giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán, cho thuê thì chủ đầu tư là người có quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích kinh doanh nên chủ đầu tư là người nộp thuế.

Trường hợp chủ đầu tư chuyển nhượng căn hộ cho hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân là người có quyền sử dụng đất để ở đối với diện tích nhận chuyển nhượng nên hộ gia đình, cá nhân là người nộp thuế.

blue-check 2/7/2012 Về việc lập Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
(Công văn số 2334/TCT-CS)

Theo hướng dẫn tại điểm 2.2. khoản 2 Điều 16 Thông tư số 153/2011/TT-BTCstatus2 , trường hợp hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đối với nhiều thửa đất ở tại cùng quận, huyện thì phải lập tờ khai thuế cho từng thửa đất đó. Xem thêm

Tuy nhiên, nếu các thửa đất ở này được cấp trên cùng một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chỉ cần lập một tờ khai để kê khai thuế cho tất cả các thửa đất đó.

blue-check 11/6/2012 Nghị quyết 13/NQ-CP không giãn nộp tiền sử dụng đất phi nông nghiệp
(Công văn số 4278/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty có ngành nghề kinh doanh là cho thuê kho đông lạnh, nếu có số lao động sử dụng bình quân năm 2011 dưới 100 người (thuộc doanh nghiệp vừa) thì được gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) của tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2012 (không bao gồm thuế GTGT ở khâu nhập khẩu) theo hướng dẫn tại Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/05/2012. Xem thêm

Cần lưu ý là Nghị quyết 13/NQ-CP không có quy định giãn nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2012.

blue-check 18/5/2012 Về việc kê khai sử dụng đất phi nông nghiệp
(Công văn số 1688/TCT-CS)

Văn bản hướng dẫn về diện tích đất tính thuế trong trường hợp chia đất nhưng chưa tách thửa và việc kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) trong trường hợp chủ đất không có chứng minh nhân dân (CMND). Xem thêm

Trường hợp bố, mẹ đem đất ở và đất trồng cây lâu năm (đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng) chia lại cho các con để làm nhà ở nhưng chưa tách thửa thì diện tích đất tính thuế vẫn là diện tích đất ghi trên Giấy chứng nhận đó.

Đối với diện tích đất trồng cây lâu năm sử dụng làm nhà ở nêu trên, hộ gia đình phải thực hiện kê khai nộp thuế SDĐPNN theo quy định tại Thông tư số 45/2011/TT-BTNMT.

Về kê khai thuế SDĐPNN, nếu không có CMND thì chủ đất có thể sử dụng "mã số tự sinh" do cơ quan thuế cấp để kê khai và nộp thuế.

blue-check 18/5/2012 Doanh nghiệp trong KCN có được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ?
(Công văn số 1683/TCT-CS)

Theo hướng dẫn tại mục VIII Phần B Phụ lục I ban hành theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CPstatus1 , Dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập được xem là thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Xem thêm

Tuy nhiên, để được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 153/2011/TT-BTCstatus2 thì khu công nghiệp này còn phải được đặt tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

blue-check 17/5/2012 Về việc khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
(Công văn số 1644/TCT-CS)

Văn bản hướng dẫn về thuế suất thuế SDĐPNN đối với đất sử dụng không đúng mục đích và việc kê khai thuế SDĐPNN trong trường hợp chủ đất là hộ gia đình không có chứng minh nhân dân (CMND). Xem thêm

Theo Tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 153/2011/TT-BTCstatus2 thì chỉ tiêu 24.2 là Diện tích đất sử dụng sai mục đích; chỉ tiêu 51. là Diện tích đất sử dụng không đúng mục đích.

Theo đó, trường hợp chủ đất tự khai vào chỉ tiêu 24.2 nhưng UBND xã lại xác nhận vào chỉ tiêu 51 thì diện tích đất này được xem là diện tích sử dụng không đúng mục đích và phải chịu mức thuế suất 0.15% theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 153/2011/TT-BTCstatus2 .

Về kê khai thuế SDĐPNN, nếu hộ gia đình không có CMND thì thực hiện lập bộ thuế theo họ tên, ngày tháng năm sinh của người nộp thuế để được hệ thống ứng dụng Quản lý thuế cung cấp giải pháp cấp Mã số thuế.

blue-check 17/5/2012 Đất ở có nguồn gốc đất nhận giao khoán bị tính thuế đất phi nông nghiệp đến 0,15%
(Công văn số 1665/TCT-CS)

Trường hợp các hộ nông trường nhận giao khoán đất để sản xuất nông nghiệp, nếu sau đó sử dụng một phần đất giao khoán để làm đất ở thì diện tích đất ở này bị xem là đất sử dụng không đúng mục đích, phải chịu 0,15% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

blue-check 17/5/2012 Về việc khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
(Công văn số 1664/TCT-CS)

Văn bản hướng dẫn về thuế suất thuế SDĐPNN đối với đất sử dụng không đúng mục đích và việc kê khai thuế SDĐPNN trong trường hợp chủ đất là hộ gia đình không có chứng minh nhân dân (CMND). Xem thêm

Theo Tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 153/2011/TT-BTCstatus2 thì chỉ tiêu 24.2 là Diện tích đất sử dụng sai mục đích; chỉ tiêu 51. là Diện tích đất sử dụng không đúng mục đích.

Theo đó, trường hợp chủ đất tự khai vào chỉ tiêu 24.2 nhưng UBND xã lại xác nhận vào chỉ tiêu 51 thì diện tích đất này được xem là diện tích sử dụng không đúng mục đích và phải chịu mức thuế suất 0.15% theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 153/2011/TT-BTCstatus2 .

Về kê khai thuế SDĐPNN, nếu hộ gia đình không có CMND thì thực hiện lập bộ thuế theo họ tên, ngày tháng năm sinh của người nộp thuế để được hệ thống ứng dụng Quản lý thuế cung cấp giải pháp cấp Mã số thuế.

THAM KHẢO
blue-check 21/8/2023 Về việc sử dụng biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong năm 2023
(Công văn số 3699/TCT-TVQT)

Văn bản hướng dẫn Cục thuế các tỉnh sử dụng, điều chỉnh biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong năm 2023.

blue-check 16/8/2023 Về việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 và 2023
(Công văn số 3586/TCT-DNNCN)

Văn bản đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 5114/TCT-DNNCN ngày 27/12/2021 và Công văn số 1276/TCT-DNNCN ngày 12/4/2023 về quản lý, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 và 2023.

blue-check 9/6/2023 Hướng dẫn khai nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023
(Công văn số 7211/CTTPHCM-TTHT)

Công văn hướng dẫn xác định người nộp thuế, hồ sơ khai thuế, thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023. Xem thêm

Theo đó, lưu ý, người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 1 Thông tư 153/2011/TT-BTCstatus2 .

Trường hợp là đất chưa được cấp sổ đỏ thì người đang sử dụng đất chịu trách nhiệm nộp thuế.

Nếu là đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư thì người được giao đất, cho thuê đất chịu trách nhiệm nộp thuế.

Nếu người có quyền sử dụng đất cho thuê đất theo hợp đồng thì trách nhiệm nộp thuế được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không có thỏa thuận về người nộp thuế thì người có quyền sử dụng đất phải nộp thuế.

Trường hợp đất đã được cấp sổ đỏ nhưng còn đang tranh chấp thì trước khi tranh chấp được giải quyết, người đang sử dụng đất là người nộp thuế.

Nếu có nhiều người cùng có quyền sử dụng một thửa đất thì người nộp thuế là người đại diện hợp pháp của những người đồng quyền sử dụng thửa đất đó.

Nếu người có quyền sử dụng đất góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới thì pháp nhân mới là người nộp thuế.

Trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán, cho thuê thì người nộp thuế là người được giao, cho thuê đất. Nếu đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân khác thì người nhận chuyển nhượng phải nộp thuế.

blue-check 12/4/2023 Về việc đôn đốc nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023
(Công văn số 1276/TCT-DNNCN)

Văn bản yêu cầu Cục thuế các tỉnh phối hợp với UBND phường/xã tiến hành đôn đốc các trường hợp người nộp thuế là cá nhân chưa khai nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải kê khai theo đúng quy định, đồng thời rà soát dữ liệu đăng ký thuế của cá nhân để chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

blue-check 15/11/2022 Về việc tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
(Công văn số 4226/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với trường hợp của Công ty TNHH Xuân Thành HOSPITALITY.

XEM THÊM
blue-check 3/9/2019 Về việc miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
(Công văn số 3493/TCT-DNNCN)

Văn bản trả lời Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc ra quyết định miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

blue-check 12/1/2017 Về việc miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
(Công văn số 148/TCT-CS)

Văn bản trả lời về việc miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của ông Nguyễn Văn Toản.

blue-check 20/12/2012 Về biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
(Công văn số 4573/TCT-KK)

Văn bản trả lời Cục Thuế tỉnh Quảng Trị liên quan đến việc thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Xem thêm

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 30 Thông tư 28/2011/TT-BTCstatus1 , các Cục Thuế khi thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với cá nhân hộ gia đình bằng hình thức ủy nhiệm thu phải thực hiện in thông báo thuế và viết biên lai chuyển cho từng hộ gia đình

blue-check 18/7/2012 Về việc tính thuế đất phi nông nghiệp đối với lô đất có nhiều thửa
(Công văn số 2553/TCT-CS)

Văn bản hướng dẫn về bốn vấn đề sau: Xem thêm

1. Về thuế SDĐPNN đối với diện tích đất ở đang sử dụng nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận, nếu được UBND cấp xã xác định là đất ở thì thuộc diện được áp dụng bậc thuế suất 0,03% theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 153/2011/TT-BTCstatus2 .

2. Về hạn mức đất ở tính thuế, trường hợp người nộp thuế có nhiều thửa đất trong cùng địa bàn tỉnh thì phải tính, nộp thuế đối với từng thửa đất và khi làm thủ tục kê khai tổng hợp người nộp thuế được lựa chọn hạn mức đất ở tại một huyện (quận) nơi có đất để xác định diện tích vượt hạn mức cho các thửa đất.

3. Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 153/2011/TT-BTCstatus2 , con liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc diện được giảm 50% thuế SDĐPNN. Trường hợp gia đình có nhiều con liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng, các con đều có gia đình riêng, mỗi con đứng tên trong một sổ bộ thuế thì từng người con đều được giảm 50% thuế theo quy định trên.

4. Trường hơp vợ chồng có chung quyền sử dụng đất ở đối với một thửa đất thì người đại diện hợp pháp là người nộp thuế. Nếu mỗi người có riêng một thửa đất ở trong cùng địa bàn tỉnh thì việc khai thuế đối với thửa đất thứ hai được thực hiện riêng cho từng người.

blue-check 18/5/2012 Hướng dẫn kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất bị thu hồi
(Công văn số 1692/TCT-CS)

Văn bản hướng dẫn việc kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các trường hợp sau: Xem thêm

- Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở thuộc khu quy hoạch đã có quyết định thu hồi, đã nhận tiền bồi thường nhưng vẫn tiếp tục sử dụng đất sau thời hạn bàn giao

- Người bị thu hồi vẫn tiếp tục sử dụng đất ở thuộc khu quy hoạch đã có quyết định thu hồi nhưng chưa nhận tiền bồi thường

- Sử dụng đất được giao quản lý ở các chợ vào mục đích kinh doanh của Công ty quản lý khai thác kinh doanh hoặc Ban quản lý.

blue-check 16/12/2011 Về việc triển khai thu Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (TP. Hà Nội)
(Chỉ thị số 22/CT-UBND)
blue-check 20/12/2013 Mẫu Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
(Biểu mẫu số 03/TKTH-SDDPNN)

Tờ khai này dùng cho hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở. Xem thêm

Tờ khai này được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2013.

blue-check 1/7/2012 Quy chế sử dụng kinh phí triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
(Thông tư số 76/2012/TT-BTC)

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2012 và được áp dụng cho cả kỳ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2012.

blue-check 13/4/2017 Về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với người có công
(Công văn số 18443/CT-TTHT)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc tính, miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với người có công.

blue-check 3/9/2014 Người hoạt động cách mạng sau năm 1945 không thuộc diện xét miễn, giảm tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
(Công văn số 3728/TCT-CS)

Khoản 5 và Khoản 6, Điều 10, Thông tư số 153/2011/TT-BTCstatus2 , chỉ xét miễn, giảm tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà hoàn cảnh gia đình khó khăn. Theo đó, người hoạt động cách mạng sau ngày 19/8/1945 nên không thuộc đối tượng được xem xét miễn tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

blue-check 20/8/2014 Về việc kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
(Công văn số 3379/TCT-KK)

Văn bản trả lời Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

blue-check 24/2/2014 Về việc ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
(Công văn số 541/TCT-CS)
blue-check 14/11/2013 Về hạng đất tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
(Công văn số 3849/TCT-CS)
blue-check 13/12/2011 Tổ chức tuyên truyền về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế BVMT
(Công văn số 4546/TCT-TTHT)

Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục thuế địa phương miêm yết rộng rãi các khẩu hiệu tuyên truyền về 02 loại thuế này tại cơ quan thuế và các nơi cộng cộng đặc biệt về thời điểm áp dụng các Luật thuế từ ngày 01/01/2012

blue-check 5/12/2011 Về việc triển khai thu Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
(Công văn số 4361/TCT-CS)

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh tổ chức tập huấn về chính sách và hướng dẫn thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo Thông tư số 153/2011/TT-BTCstatus2