LuatVietnam

Dây thép có bị đánh thuế chống lẩn tránh phòng vệ thương mại?

Cập nhật 19/4/2022 | Đăng tải: LVN.5438

hoi Công ty TNHH Kỹ Nghệ Stand Dragon
Công ty chúng tôi nhập khẩu mặt hàng dây thép có Hs code: 72299099, nhưng do mặt hàng này có thành phần Bo nên phải chuyển Chương 98110090.
Như vậy trong trường hợp nêu trên công ty chúng tôi có bị áp thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo Quyết định 920/QĐ-BCT ngày 20/03/2020 hay không?

luat Cục Thuế Xuất Nhập Khẩu:

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 quy định về phân loại hàng hóa: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính và và Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC; Nghị định số  101/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CPngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP thì mặt hàng Dây thép chỉ được nêu tên hàng chung chung, không được công ty mô tả cụ thể thành phần cấu tạo, hàm lượng, kích thước mặt cắt ngang... Do đó, chưa thể xác định được mã số HS và không có cơ sở để trả lời nội dung về việc mặt hàng có hay không thuộc đối tượng áp dụng thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 20/3/2022.

Trường hợp đầy đủ cơ sở xác định là Dây thép thuộc mã số 7229.90.99, mặt hàng có chứa nguyên tố Bo trừ chủng loại thép cán phẳng được cán nóng thì thuộc mã số 9811.00.90 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi riêng.

Căn cứ Điều 1 Quyết định số 920/QĐ-BCT: “Gia hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm thép cuộn, thép dây có mã HS: 7213.91.90, 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99, 9839.10.00 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau với nội dung chi tiết nêu trong Thông báo gửi kèm theo Quyết định này”

Sau khi xác định chính xác mã HS của mặt hàng, yêu cầu Công ty nghiên cứu quy định nêu trên để xác định mặt hàng có hay không thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo Quyết định số 920/QĐ-BCT.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://tongcuc.customs.gov.vn .

Xem thêm

Sắt thép

otvet Thép nhập khẩu thuộc mã HS 72155099 có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Dây thép có bị đánh thuế chống lẩn tránh phòng vệ thương mại?
otvet Tạm nhập - tái xuất sắt thép có phải xin giấy phép?
otvet Thép nhập khẩu để SXXK có phải kiểm định chất lượng?
otvet Loại thép nào bị quản lý chất lượng theo mức 1?
otvet Nhập khẩu thép từ DNCX khác có bị áp thuế chống bán phá giá?
otvet Nhập khẩu thép từ Đài Loan có bị áp thuế chống bán phá giá?
otvet Nhôm chưa gia công chịu thuế xuất khẩu 5%
otvet Thép mạ NSXXK được hoàn thuế tự vệ
otvet Thép nhập khẩu từ Hàn Quốc chịu thuế chống bán phá giá bao nhiêu?
otvet Sắt thép nhập khẩu để SXXK có phải chịu thuế tự vệ?
otvet Tấm thép nhập khẩu từ Hàn Quốc có được hưởng thuế VKFTA 0%?
otvet Nhập khẩu "ống thép" có phải xin giấy phép?
otvet Nhập khẩu kẽm tạp chất được miễn xin giấy phép
otvet Thép tấm được khai báo theo mã HS nào?
otvet Nhập khẩu thép hàn để bán lại không được miễn thuế tự vệ
otvet Nhập khẩu thép, có được khai hải quan tại trụ sở chi nhánh?
otvet Thép thuộc mã HS 7222.11.00 không bị đánh thuế chống phá giá
otvet Xuất khẩu nhôm thanh được miễn giấy phép
otvet Thép thuộc mã HS 9839.10.00 được hưởng thuế suất 0%