LuatVietnam

blue-check Đề án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại giai đoạn 2021-2025 English attachment

Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 8/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025” (12 trang)
Posted: 9/6/2022 7:35:38 AM | Latest updated: 24/6/2022 1:17:17 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5481 | Vietlaw: 566
LuatVietnam

Theo Đề án này, giai đoạn 2021 - 2025, các ngân hàng, công ty tài chính... tại Việt Nam sẽ được cơ cấu lại để giảm số lượng ngân hàng yếu kém và tăng số lượng ngân hàng quy mô lớn.

Trong đó, các ngân hàng được xây dựng phương án cơ cấu phù hợp như: tăng vốn điều lệ, nâng tỷ lệ an toàn vốn, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, chất lượng tín dụng... Đặc biệt, khuyến khích các ngân hàng tham gia mua bán, hợp nhất, sáp nhập... với nhau để gia tăng quy mô, phạm vi hoạt động, khả năng cạnh tranh.

Về vốn điều lệ, Đề án yêu cầu các ngân hàng đến năm 2025 phải điều chỉnh tăng lên mức tối thiểu là 15.000 tỷ đồng (với ngân hàng trong nước quy mô lớn); 5.000 tỷ đồng (với ngân hàng trong nước quy mô nhỏ, vừa và ngân hàng có vốn nước ngoài).

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 8-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5481

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD689-08062022TTg[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý ngân hàng

blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thay đổi trụ sở và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại
blue-check Bãi bỏ thủ tục tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng
blue-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục chấp thuận thay đổi giấy phép hoạt động ngân hàng English attachment
light-check Thay mới quy định về giám sát an toàn hoạt động ngân hàng
blue-check Dịch vụ trung gian thanh toán không được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Đề án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại giai đoạn 2021-2025 English attachment
blue-check Sửa đổi quy định cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt
blue-check Chính phủ đã thông qua Dự án kéo dài thí điểm cơ chế xử lý nợ xấu ngân hàng
blue-check Chính phủ đồng ý gia hạn thí điểm quy định về xử lý nợ xấu của ngân hàng
blue-check Các giải pháp hỗ trợ tín dụng để phục hồi kinh tế trong giai đoạn 2022-2023
blue-check Các thủ tục thành lập ngân hàng được sửa đổi từ 15/3/2022
blue-check Nới lỏng thủ tục thành lập chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng FDI kể từ 1/3/2022
blue-check Bãi bỏ thủ tục Thông báo lựa chọn tổ chức kiểm toán tại các ngân hàng
blue-check Năm 2022, lạm phát sẽ kiểm soát ở mức 4% và tăng trưởng tín dụng khoảng 14% English attachment
blue-check Sửa đổi tiêu chí đánh giá xếp hạng ngân hàng English attachment
blue-check Sửa đổi quy chế kinh doanh sản phẩm phái sinh lãi suất
blue-check Nhiều vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng và ngoại hối bị xử phạt từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Các ngân hàng nhà nước vẫn phải duy trì số dư tiền gửi tối thiểu 2% nguồn vốn tại Ngân hàng Chính sách English attachment
blue-check Sau 1/1/2022, các thẻ từ (ATM) vẫn được giao dịch bình thường English attachment