LuatVietnam

blue-check Đề án phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam English attachment

Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 7/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam (9 trang)
Posted: 8/6/2022 3:06:55 PM | Latest updated: 15/6/2022 10:12:43 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5473 | Vietlaw: 564
LuatVietnam

Đề án này nhằm thúc đẩy phát triển nền kinh tế xanh, giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 7-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5473
Tệp đính kèm
enflag pdficon QD687-07062022TTg[EN].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Kinh tế